Kindlasti on lubanud omapoolse kriitika konkurentsiametile edastada ettevõtjad Oleg ja Andres Sõnajalg ning AS Reisneri omanik Harry Raudvere. Nemad on Eestis ka riigifirma kõige tulisemad allesjäänud kriitikud, kuivõrd Nelja Energia kui suurima konkurendi ostis Eesti Energia nüüd ning on vaidlustanud pidevalt riigi otsuseid Tootsi tuulepargi asjus.

Eesti Energial on tehingule vaja nii Eesti, Läti ja Leedu konkurentsiametite heakskiitu. Vastavalt konkurentsiseadusele on asjast huvitatud isikutel õigus nädala jooksul teate avaldamisest esitada tehingu oma arvamus ja vastuväited kohta ja täna on selleks viimane päev.

Ka Leedu energiakontsern vastas Ärilehele, et kuna nad on turul toimuva pärast mures ning arvavad, et Eesti Energia ja Nelja Energia tehing toob kaasa negatiivseid arenguid, siis plaanivad nemadki konkurentsiametile asjast teada anda. "Me jälgime neid protsesse hoolega ja kavatseme sellest osa võtta," teatas Lietuvos Energija pressiesindaja.

Kuigi Lietuvos Energija pole ise kordagi kinnitanud, et nad pakkumisest osa võtsid, siis erinevate allikate sõnul leedukad seda tegid ja olid Nelja Energia ostust väga huvitatud, jõudes koos Eesti Energiaga nö lõppvooru.

Sõnajalgade ettevõte Eleon esitab oma kirjas konkurentsiametile rea vastuväiteid, miks Eesti Energia ei tohiks Nelja Energiat osta ja amet seda heaks kiita. Nende sõnul moodustub koondumise tulemusel Enefit Greeni turuosa tuuleenergia tootmise turust 84,5 protsenti.

84,5 protsenti turust

"Koondumise osaleja 4Energia on samuti siiani olnud seisukohal, et tuuleenergeetika turg on iseseisev turg. 4Energia on asunud varasemalt seisukohale, et EE-l on turgu valitsev seisund ning leiti, et Tootsi tuulepargi kinnistu eraldamisega monopoolses seisundis olev riigiettevõte monopoliseerib ka Eesti tuuleenergia tootmise turu," kirjutab Eleon oma kirjas konkurentsiametile.

"Arvestades, et koondumise osaliste olemasolevad tuulepargid on aastaid tegutsenud ja seega valdavat ka kapitalitulu tagasi teeninud, mis omakorda viib hinnad alla ega võimalda uutel tootmisvõimustel konkureerimiseks pakkuda hindu, mis tagaksid minimaalsed kapitalikulud.

Eeltoodu võimendub eriti taastuvenergia toetuste kaotamise ning eelviidatud ELTS muudatuste kontekstis, mis ühelt poolt võib anda võimaluse EE'le (Enefit Greenile) ligi 180 miljoni suuruseks täiendavaks rahavooks taastuvenergia toetuse näol ning teisalt annab eelise vähempakkumistel osalemisel. ELTS muudatused näevad ette, et tulevikus hakatakse tootjatele taastuvenergiatoetusi maksma vähempakkumiste ehk oksjonite korras.

On ilmne, et 84,5 protsendi suurusega turuosaga ettevõte, kes on olemasolevate tuuleparkide kapitalituru tagasi teeninud ning võib saada õiguse täiendavat rahavoo 180 miljoni euro ulatuses, suudab vähempakkumistel esitada pakkumise, millega teised tootjad ei suuda vähimalgi määral konkureerida."

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid