Töö on väga huvitav ja seda on rohkem, kui isegi kümnesse tundi päevas ära mahuks. Tuleb osata seada prioriteete ja keskenduda kõige olulisematele ülesannetele, kuid aeg-ajalt ka ületunde teha, et kõige vajalikumad asjad tehtud saaks.

Igapäevaselt puutub kokku väga pühendunud ja tarkade inimestega, kellelt on palju õppida. Saab olla protsesside juures, mis kogu ühiskonda ja selle arengut puudutavad, ja neisse oma panuse anda. Väga oluline on oskus teha koostööd teiste inimeste ja institutsioonidega, hea läbirääkimisoskus (seda annab töö käigus palju harjutada ja parandada) ning iseenda algatus asju paremaks muuta. Kasuks tuleb ka järjekindlus – ei tohi kohkuda tagasi kohatisest ebaedust, vaid ajada õiget asja ikka edasi.

Tööl on tihtipeale rahvusvaheline mõõde – osaleme ju pidevalt Euroopa Liidu õiguse kujundamisel ja kirjutamisel. Direktiivid ja määrused ei mõtle välja nime ja näota Brüsseli ametnikud, vaid selles osalevad kõigi liikmesriikide inimesed, kes peavad leidma ühise keele. Ka Eesti ametnikud on põhimõtteliselt iga asja arutamisel laua ääres. Sellist kogemust ei ole pakkunud mulle Eestis ükski teine tööandja.