„Töötukassa ütles mulle, et nad sõlmivad tööpraktika lepingu (vist halduslepingu) ainult Luua Metsanduskooliga, mitte minuga. Mina küsisin kirjalikult, et kas nad seda näitaksid mulle ka lepingut, kuid nad keeldusid. Mina pidin tööpraktikaga seoses allkirjastama ainult tööotsimiskava, kus sisaldub tööpraktika teenusele suunamise viide,” kirjutas ta.

Lugeja probleem on nimelt selles, et ta ei tea, mida täpselt lepinguga kokku lepiti ja millised on tema õigused ja kohtustused. Näiteks, kui ta katkestaks praktika, siis kas ta riskiks töövõimepensioni kaotamisega. Teine probleem seisneb selles, et tema 8-tunnise päevatöö teenistus on 3,85 eurot. Kuid kuna ta on Luua Metsanduskoolis varasemalt töötanud, siis pole tal sealt aga midagi uut õppida.

Eesti Töötukassa tööandjate teenuste peaspetsialist Ragnar Linde sõnul on tööpraktika eesmärk on anda töö leidmiseks vajalik praktiline töökogemus ning täiendada tööle saamiseks vajalikke ametialaseid teadmisi ja oskuseid tööandja juures. "Eesti Töötukassa sõlmib tööpraktika korraldamiseks halduslepingu tööandjaga leppides kokku kliendi vajadustest tulenevalt tööpraktika sisu. Tulevane praktikant teenusel osalemiseks halduslepingut ei sõlmi, vaid lepib edasised tegevused kokku oma konsultandiga individuaalses tööotsimiskavas," ütles ta. Samas enne teenusele suunamist tutvustatakse kliendile tema õigusi ja kohustusi.

"Tööpraktikal osaleja töötasu õppimise eest ei saa. Teenusel osalemise eest saab praktikant stipendiumi 3,84 eurot päevas ning sõidutoetust 10 senti kilomeetri eest. Kui samal ajal saab klient töötutoetust või töötuskindlustushüvitist, siis need hüved säilivad ka tööpraktikal osalemise ajal," toonitas Linde.

Samuti on tema sõnul praktikantil võimalus tutvuda tööpraktika halduslepinguga andes soovist oma konsultandile teada. "Kui klient leiab, et on vajalikud teadmised ja oskused tööle asumiseks tööpraktikal omandanud või selgub, et tervisest tulenevalt ei saa teenusel osalemist jätkata, saame halduslepingu enne tähtaega lõpetada ja koostöös koostada uue tegevuskava tööle saamiseks," liss ta. Kusjuures katkestamise korral ei jää klient ilma töövõimetoetusest.

Kõiki töötukassa kliente suunatakse Linde sõnul teenustele ühtsete põhimõtete järgi klientide vajadustest lähtuvalt. "Teenustele suunamisel võtame kindlasti arvesse kliendi varasemad oskused, teadmised, töösoovid ja töökogemuse, olgu selleks siis koolipraktika või selle raames sõlmitud lepingud töötamiseks," lisas ta.