Kutseõpetaja Kersti Laiuse sõnul on nad puhastusteenindaja ametit õpetanud juba viimased kümme aastat, kui 2008. aastal loodi esimene pilootõppekava koostöös sotsiaalkeskustega Tallinna Tugikeskus Juks ja Käo. „Oluline on, et eriala sobiks õpilasele,” räägib Laius.

„Ameti valimisel on heaks motivaatoriks, et puhastusteenindajat on alati vaja. Omandatava ameti lisaplussidest rääkides olen toonud õpilastele näite, et kui kedagi huvitab näiteks teatrimaailm, siis saab ta tänu kutseharidusele töötada teatris puhastusteenindajana ja saada aimu maailmast, millega ta muidu kunagi kokku ei puutuks. Seal töötades saab noor juurde uusi kontakte ja kogemusi, mis teda edasi arendavad,” lisab ta. Nii toimis ka õpilane Siim Saar, kellel on suur huvi trollide ja ühistranspordi vastu. Noormees sai praktikale trolliparki, tõestas ennast seal ja nüüd saab puhastusteenindajana tööle asuda trammiparki.

Siim Saar praktikal

Kohusetundlik töötaja
Kooli lõpetanud noored saavad kutsestandardi järgi kätte puhastusteenindaja abilise taseme ehk tase kahe. „Kooli lõpetanute teadmised ja oskused on pea sama head kui tase kolme omandanutel ning neist oleks tööturul palju abi. Mõnikord kahtlevad ettevõtted kas võtta HEV lõpetajat tööle või mitte. Olen firmadele selgitanud, et sobiva töökoha olemasolul saab ettevõte endale kohusetundliku töötaja, kellele sobivad hästi rutiinsed tegevused. Näiteks suurte lihtsate pindade koristamine ning koridoride ja seinapindade puhastamine, mis võivad tavalisele koristajale igavad tundunda. Nad sobivad hästi ka väiksematesse büroodesse hoolduskoristajaks,” selgitab Laius. „Tööandjad võiksid anda rohkem võimalusi meie kooli lõpetajatele. Enamasti sobib neile kellegagi koos töötamine nagu kutsestandard ette näebki. Muidugi on ka tublimaid õpilasi, kes õpivad selgeks koristusmasinad ja saavad töötada eritöö meeskondades,” lisab ta.

Keerukaks muudab tööle saamise tõik, et töömaailmas pole eriti levinud puhastusteenindaja abilise töökoht. Mõned ettevõtted on neid küll loonud, aga paraku pakutakse tööd käsunduslepingu alusel.
Põhjuseid on mitmeid, miks ettevõtted on HEV-õppurite tööle palkamisel ettevaatlikud.
„Kui ettevõttel on olnud varasem halb kogemus, siis seda hoiakut me muuta ei suuda. Praktikakohti oleme õpilastele ikka leidnud, kuigi pärast praktika läbimist ei pruugi ettevõtted neile töökohta pakkuda, isegi kui kõik on korras olnud,” arutleb Laius eelarvamuste aeglase muutumise üle. Põhjuseks võib olla see, et töömaailm ootab puhastusteenindaja abiliselt sama suurt võimekust ja kiirust kui tavatöötajalt. See pole siiski alati võimalik, vaid koostöös tööandjaga tuleb leida õpilasele sobivad tööülesanded ja puhastusteenindaja abilise roll ettevõttes. „Kutseõpetajatena oleme praktika ajal ettevõtetele toeks nii nõu kui ka jõuga, leidmaks õpilasele sobivaid tööülesandeid ja koolitades õpilast välja uues kohas olevate tarvikute ja meetoditega puhtust looma,” lisab ta.

Tugivõrgustik abiks
Edulood on alati tulnud koostöös perega, sest vanem on väga oluline tugisammas noore jaoks. Samuti on oluline, et õpilane saaks juba õpingute ajal või järgselt talle sobiva töökoha. See aitab luua silda koolis õpetatava aine ja tehtava töö vahele ning õpilane leiab kergemine oma koha elus ja mis veelgi parem – ta saab vägagi konkurentsivõimelist palka oma töö eest. „Eks palju on õpilase enda teha. Ei saa unustada, et tegu on noorte inimestega, kelle maailmapilt on alles kujunemas,” lisab Laius.
Sellel aastal alustati koostööd töötukassa ja rehabilitatsioonikeskusega TERVELINE. Kool teeb õpilasega mitu arenguvestlust aastas ja viimasel neist osalevad ka koostööpartnerid. Peetakse mitmekesi nõu, kuidas õpilasel on läinud. Kui praktikakoht on ebaõnnestunud ning õpilane pole hiljem tööd saanud, aidatakse nende kahe ettevõtte abil otsida õpilasele uus töökoht.

Kool õpetab eluks muudki vajalikku
Õppeajal püüab kool koos õpilasega avastada õppuri eripära ja tugevaid külgi. „Igasse õpilasse tuleb suhtuda individuaalselt, kuna igal õppijal on erinevad võimed, mis omakorda mõjutavad tehtava töö tulemust,” on Laius kindel.
Peale eriala näeb õppekava ette ka iseseisvusõpet. Nii õpitakse toidutegemist, tekstiilide hooldamist, rahaga arveldamist, asutustega suhtlemist ning kodumajanduse- ja loovtegevuse aluseid. „Noorele inimesele on see terve kaleidoskoop tarvilikke teadmisi – üldarendav aste põhikoolist tööellu. Väga paljud tulevad otse põhikoolist siia ametit õppima, osad õpilased tulevad üle ka meie kooli teistelt kursustelt ja Astangu kutserehabilitatsiooni keskusest või tugikeskusest Juks,” räägib õpetaja.

Ka keerukamgi toit saab selgeks.

Raha lahendaks muresid
Murekohtadest mainib ta, et õpilaste võimekus on ebaühtlane. Nii ei pruugi osale õpilastest kahe aastane õpe anda vajalikke teadmisi ega oskusi iseseisvaks tööeluks. Samas pole koolile eraldatud lisarahasid, et pakkuda neile kolme aastast õpet, nagu oli võimalik eelmise kutseõppeseaduse järgi.
Koolile oleks suureks abiks täiskohaga psühholoogi ja tugispetsialisti koht. Vastava tugiteenuse loomiseks on korduvalt küsitud haridusameti käest rahastust ja loodetakse see õpilaste jaoks oluline lüli siiski tulevikus katta.
Kahjuks ei saa kõiki õppida soovijaid kool vastu võtta. Nii on eemale jäänud liikumispuudega õpilased, sest koolil puuduvad invateed ja kitsad trepikojad ei võimalda lifte sisse ehitada.
„Nüüd soovime suurendada erialavalikut HEV õpilastele ja avada juurde abiaedniku õppe, kuna koolis on aianduse õppekava rühm,” räägib Laius tulevikuplaanidest. Abiaedniku õppekava on koolil valmis ja nii õpilaste, vanemate kui ka tööandjate soov on selleks õppeks olemas. Puudu on ainult rahastus õppeprotsessi käivitamise jaoks.

Hea teada:
tase 2 puhastusteenindaja abiline
tase 3 puhastusteenindaja
tase 4 puhastusteenindaja / juhendaja