„Tänase kokkuleppega kinnitasime, et Kreeka suudab augustis programmi lõpetada ja sellest väljuda ning kõigi eelduste kohaselt ise hakkama saada. Kreekat ei jäeta siiski omapead. Riik saab programmi viimase toetusmaksega kaasa nii puhvri, et oma kohustuste täitmisega toime tulla, kui ka hulgaliselt juhiseid ja soovitusi reformide ja ümberkorraldustega jätkamiseks,“ ütles rahandusminister Toomas Tõniste. Peale programmi lõppu jätkab Euroopa Komisjon Kreeka majanduse käekäigu ja võetud kohustuste täitmise süvendatud seiret kvartaalselt.

Kokku lepitud võlaleevenduse elemendid, intressi- ja tagasimaksete edasilükkamine annavad oma panuse, et vältida üle jõu käivat koormat, hoides võlateenindamise kulud talutavuse piirides. „Võlaleevendusmeetmetega muudetakse laenude tagasimakse ja intresside maksetähtaegu, ühtegi Kreekale antud laenu maha ei kirjutata,“ lisas rahandusminister.

Majanduskasv on Kreekas taastunud, mis annab Tõniste sõnul lootust eeldada, et seda õnnestub hoida vähemalt 2% tasemel. „Eelarve on nii struktuurses kui ka nominaalses ülejäägis ning saavutatud on üle 4% primaarülejääk ning praegu tundub, et eesmärk hoida seda lähiaastail 3,5% või kõrgemal, on täiesti teostatav,“ ütles minister.

Eurorühm arutas veel Hispaania täiendatud eelarvekava, mille puhul on oluline, et ka uus valitsus kokkulepitud eelarvereegleid täidaks. Ministrid kuulasid ka kokkuvõtet Küprose neljandast programmijärgsest ülevaatest.

Reedesel ECOFIN-il kiitsid ministrid heaks nõukogu soovitused liikmesriikidele 2018. aasta reformikavade kohta ja nõukogu arvamused ajakohastatud stabiilsus- või lähenemisprogrammide kohta. Eestile soovitas Nõukogu muu hulgas tagada, et valitsussektori kulude nominaalkasv ei ületaks 4,1%. Lisaks peaks Eesti tõhustama sotsiaalkaitsesüsteemi, just vanemaealisi ja puuetega inimesi puudutavas osas, ning rakendama meetmeid vähendamaks soolist palgalõhet. Lõpetati ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus Prantsusmaa suhtes.

Rahandusministrid said Euroopa Komisjonilt ja Euroopa Keskpangalt ülevaate seitsme veel euroalasse mittekuuluva liikmesriigi lähenemisaruannetest ehk nende valmidusest euroalaga liituda. Hetkel ükski riik kõiki vajalikke tingimusi ei täida.

Tegemist oli viimase Bulgaaria eesistumisel toimunud majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu istungiga. Juulist võtab teatepulga üle Austria.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid