"Lammutamise vajaduse tingis hoone halb tehniline olukord, seal hulgas tervisele ohtlikud seenkahjustused ning tõdemus, et mahajäetud hoone on kogukonnale ohtlik. Politsei on viidanud asjaolule, et noored tavatsevad ehitises sees käia, lõhkuda ning narkootikume tarvitada. Avade kinnipanemine ei anna tulemust, kuna need lõhutakse uuesti," teatas Viimsi vald.

Valla eesmärk on likvideerida ohtlik ehitis, et tagada kogukonnale turvaline elukeskkond. Lisaks märgib vald teates, et kinnistuomaniku sõnul on krundil huvilisi, kes sooviks mahajäätud lasteaia asemele ehitada vanadekodu. "Uue hoone projekti menetlemisel püüab vald seista hea selle eest, et kasutataks varasemale ehitisele sarnast arhitektuuri või elemente sellest, et säiliks kogukonnale emotsionaalselt väärtusliku ehitise dimensioon."

Mahajäetud hoonega on varasemalt olnud probleeme

Endine lasteaed on varasemalt valmistanud muret päästeametile. Nimelt eelmise aasta juunis toimus hoones tulekahju ning hiljem tuvastati, et tegemist oli süütamisega.

Hoone üks osa põles leegiga, tuli levis mööda katust edasi. Päästjad kustutasid põlengu kella üheksaks õhtul ning tegid päev hiljem kindlaks et tõsine tulekahju sai alguse süütamisest.