Pärnu linnaliinidel saavad alates pühapäevast soodushinnaga sõita Pärnu maakonna elanikud ehk inimesed, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Pärnu linn, Põhja-Pärnumaa, Tori, Saarde, Häädemeeste, Kihnu ja Lääneranna vald, teatas Pärnu linnavalitsus. Sooduspileti ostmiseks tuleb bussikaart isikustada. Osad Pärnumaale sisse kirjutatud elanikkonnagrupid võivad linnaliinidel sõita tasuta.

Pärnu maakonna bussiliinidel peavad pileti ostma üksnes sõitjad vanuses 20–62 aastat. Noorematele ja vanematele inimestele on sõit tasuta, kuid neil on vaja bussi sisenedes tasuta sõidu õigust tõestada. Tasuta sõit maakonnaliinidel ei sõltu elukohast ja seda võimaldatakse ka välisriikide kodanikele.

Tasuta sõidu õigust ei pea bussi astudes tõendama eelkooliealised lapsed ja osad puuetega inimesed, kellel on ühistranspordiseaduse järgi tasuta sõidu õigus. Samuti ei pea seda tegema vormis kaitseväe ajateenijad, kellel on linnaliinidel tasuta sõidu õigus, ent maakonnaliinidel peavad nad ostma pileti.

Pärnu linna ja maakonna elanikel, kel tasuta sõidu õigust pole, on kõige kasulikum osta 10 eurot maksev kuukaart. Sellega võib 30 päeva jooksul sõita piiramatult nii maakonna- kui ka linnaliinidel. Näiteks saab sõita Vändrast Pärnu haiglasse ja tagasi või käia Iklas odavat alkoholi hankimas.

Kes harvemini sõidab, võib valida 1-eurose tunnipileti, 3-eurose päevapileti ja 5-eurose viie päeva pileti vahel. Nendegagi võib ettenähtud aja jooksul piiramatult nii linna- kui ka maakonnaliinidel sõita. Näiteks Tõstamaal elavale inimesele, kellel on kord kuus vaja Pärnus käia, sobib 3-eurone päevapilet.

Turistidele aga on hinnad kallimad. Puhkaja Tallinnast, kellele on sõit Tallinna ühistranspordis tasuta, võib valida näiteks 2-eurose tunnipileti, 5-eurose päevapileti ja 15 eurot maksva viie päeva pileti vahel. Külaliste kuukaart maksab 45 eurot.

Üliõpilastel tuleb valida, kas eelistada kodukoha või Pärnumaa sissekirjutust. Valides näiteks pealinna sissekirjutuse, võivad nad linna- ja maakonnaliinidel sõitmiseks osta soodushinnaga 25-eurose kuupileti. Neil, kes vaid korra kuus vanemaid külastavad, on odavam osta tavahinnaga 15-eurone viie päeva pilet.

Üliõpilase staatust kontrollitakse Eesti Hariduse Infosüsteemist. Ülikooli astunud või välismaal õppivad tudengid, kes sinna kantud pole, peavad minema Pärnu bussijaama kassasse, kus soodustus bussikaardile kantakse.

Pärnu linn on andnud tasuta sõidu õiguse Pärnumaale sisse kirjutatud 65-aastastele ja vanematele inimestele, vanadus- ja töövõimetuspensionäridele, õpilastele, üliõpilastele, nelja- ja enamalapselise pere liikmetele, puuduva töövõimega isikutele, eestkoste all olevatele isikutele, kuni 18-aastastele puudega lastele ja nende saatjatele ning sügava puudega isikute saatjatele. Maanteeamet lubab maakonnaliinidel tasuta sõita üksnes kuni 19-aastastel (kaasa arvatud) ning 63-aastastel ja vanematel inimestel.

See tekitab olukorra, kus osa pärnumaalasi võivad tasuta sõita üksnes linna-, mitte maakonnaliinidel. Nendeks on näiteks nelja- ja enamalapselise pere lapsevanemad, puuduva töövõimega 20–62 aastased inimesed, kuni 62-aastased (kaasa arvatud) töövõimetuspensionärid ja puudega isikute saatjad. Samas võivad maakonnaliinidel, kuid ei või linnaliinidel tasuta sõita 63-64 aastased pärnumaalased, kes pole veel pensioniikka jõudnud, ja alla 20-aastased noorukid, kes pole enam õpilased.

Soodushindadega ja tasuta sõitmiseks tuleb bussikaart isikustada. Bussikaardiks võib olla erinevat värvi Ühiskaart, Pärnu linna ja maakonna koolide elektrooniline õpilaspilet või ISIC-kaart. Pärnumaa Ühiskaardid on sinised, Tallinna omad rohelised, Tartu omad punased jne. Kui inimesel on mõne teise linna või maakonna Ühiskaart, ei pea ta eraldi Pärnumaa Ühiskaarti ostma ja võib senist kaarti seda edasi kasutada.

Isikustamisel seotakse bussikaart inimese isikukoodiga. Süsteem tunneb ära, kui inimene on Pärnumaa elanik ning tal on õigus osta pilet soodushinnaga või sõita tasuta. Kui kaart on isikustamata, siis võetakse sõidu eest täishind.

Pärnumaa Ühiskaardi hind on 2 eurot. Neile, kellel on tasuta sõidu õigus, antakse esimene bussikaart tasuta. Tasuta Ühiskaarte väljastavad ainult Pärnu bussijaama kassad, isikustatud õpilaspileti annab kool.

Kui inimesel on Ühiskaart juba olemas, saab seda isikustada, kaardile raha kanda või 30 päeva piletit osta internetis aadressil parnu.pilet.ee, Omniva teeninduspunktides, R-kioskites, Selverite infolettides ja Pärnu bussijaama kassades. Kui Ühiskaarti pole, müüvad kõik kohad peale veebikeskkonna ka Ühiskaarte. Raha saab kaardile kanda ja kuupileteid osta ka internetis ja mobiiltelefoniga. Bussikaart on tähtajatu.

Kõige kallim on osta bussijuhilt paberpilet, mis maksab linnaliinidel 3, linnalähiliinidel number 39, 40 ja 57 2 ja ülejäänud maakonnaliinidel 1 euro. Paberpiletid ristkasutuses ei ole ehk maal ostetud paberpiletiga ei saa linnas sõita ja vastupidi.

Kui kasutada bussikaarti, siis tuleb maksta tunnikaardi hind ka siis, kui siseneda järgmisesse linna- või maakonnabussi kasvõi paar sekundit enne õiget aega ja kaart valideerida. Valideerida ehk „piiksutada“ tuleb alati, kui bussi vahetada. Süsteem arvestab bussikaardilt automaatselt maha summa, mis on kõige kasulikum, näiteks kolmanda tunnipileti asemel saab juba päevapileti.

Turistide maakonnaliinil ostetud 1- ja 2-eurosed elektroonilised piletid ei kehti linnaliinidel, sest linnaliinidel maksab tunnipilet nende jaoks 3 eurot. Vastupidi on elektronpiletite ristkasutus võimalik.

Paar tundi hiljem enne kella 16 tuli Pärnu linnavalitsuselt teade, milles palutai vabandust, et kasutati ühe näitena Pärnu linna ja maakonna ühtse kuukaardi kasutusvõimaluste kohta võimalust käia Iklas odavat alkoholi hankimas. Linnavalitsus ei propageeri enda kinnitusel alkoholireise.