EASi juhi Alo Ivaski sõnul on see riigile suur väärtus, kui leidub nii palju erinevaid inimesi, kes kõik Eestit oluliseks peavad ja meie riiki maailmas suuremaks teevad. "EASil on hea meel tänavust aukonsulite konverentsi kaaskorraldada, sest meil on ühine eesmärk - Eesti nähtavuse suurendamine. Usun, et leiame aukonsulitega koostöövõimalusi kolmes meile olulises valdkonnas, milleks on Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse tõstmine, välisinvesteeringute siia toomine ja turistide arvu suurendamine," ütles Ivask.

Ivaski sõnul meie aukonsulid oma rikkaliku tutvusvõrgustiku kaudu seda kõike juba teevadki, kuid leidub veel viise, kuidas EAS saab aukonsulitele toeks olla ja vastupidi. Tema sõnul on praktika näidanud, et Eesti diplomaatilistel esindajatel on suur võimekus välismaal uksi avada.

„Meie ettevõtete ekspordivõimekuse tõstmiseks ja välisinvesteeringute kaasamiseks on oluline sihtriigi ärikultuuri sügavuti tundmine. EASil on Eesti ettevõtete aitamiseks olulisematel turgudel 12 välisesindajat, kes toetavad meie ettevõtteid rahvusvahelistumisel ja ekspordi suurendamisel,“ ütles Ivask ning lisas, et kui lisada välisesindajatele ka aukonsulid oma laia suhtevõrgustiku ja kohaliku ekspertiisiga, siis suudame oma ettevõtetele rohkem väärtust pakkuda. „Loodetavasti saavad aukonsulid meile, meie välisesindajatele ja meie ettevõtetele üha tihedamini abiks olla,“ sõnas ta.

Tänavusel konverentsil osaleb 128 aukonsulit. Kokku on Eestil ligi 200 aukonsulit 87 riigis. Aukonsulite peamiseks ülesandeks on konsulaarteenuste ja konsulaarabi osutamine Eesti kodanikele välismaal, kuid nad aitavad kaasa ka majandussuhete edendamisele, hariduskoostööle ning Eesti tutvustamisele maailmas.

Aukonsulid on asukohariigi lugupeetud ja kõrgel ühiskondlikul positsioonil olevad isikud, kes teevad aukonsuli tööd vabatahtlikult.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid