Seiremeeskonna peamine ülesanne on jälgida Eesti küberruumi olukorda. Iga päev reageeritakse toimuvatele rünnetele ja ründekatsetele. Esimesel tegutsemisaastal võeti ette ka Eesti nimeruumi puhastamine ja teavitati majutusteenuse pakkujaid ning kodulehtede omanikke probleemsetest veebilehtedest, millega CERT-EE oli eelnevate aastate jooksul kokku puutunud.

Tänu seiremeeskonna kiirele reageerimisele hoiatatakse laiemat üldsust suuremate õngitsus- ja pahavara jagamise kampaaniate eest ning antakse infot turvanõrkuste kohta, mis ohustavad suurt hulka kasutajaid. Samuti koostatab seiremeeskond teist aastat igapäevast uudiskirja, millega hoitakse kübervaldkonnas toimuvaga kursis ligi 700 huvilist.

29. juuni hommiku seisuga on CERT-EE seiremeeskond käsitlenud 2018. aasta jooksul juba 7537 juhtumit. See arv läheneb 2017. aastal tuvastatud juhtumite üldarvule, mis oli 10 923. Seega võib prognoosida, et ka sel aastal jätkub trend, kus CERT-EE seire käsitleb rohkem juhtumeid kui aasta varem.

CERT-EE meeskond tänab kõiki avaliku ja erasektori teavitajaid, kes neile aktiivselt infot edastavad: „Tänu teile, kes te annate oma panuse Eesti küberruumi turvalisuse tagamisse, näeme rohkem ja saame kiiresti tegutsedes halvima ära hoida.“

CERT-EE on Riigi Infosüsteemi Ameti intsidentide käsitlemise osakond, mis tegutseb Eestis rahvusliku infoturbemeeskonna (CERT) ülesannetes ning talitleb rahvusvahelise kontaktpunktina. CERT-EE tuvastab, jälgib ja lahendab Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente, teavitab ohtudest ning korraldab ennetustegevusi.

CERT-EE-ga sarnaseid üksusi on maailmas kokku 421. Neist 22 on tunnustatud kõige kõrgema sertifitseerimistunnistusega, mida väljastab Trusted Introducer. Tunnustatud üksustest kuus on riiklikud inforturbemeeskonnad ja nende hulka kuulub alates 2017. aastast ka Eesti CERT-EE.