Lähiminevikust võib tuua traagilise juhtumi, kus tulevane lapse isa jättis raseduse alguses väga vaesest perest pärit naise maha ja ka tööandja lasi naise lahti. Kuna naine vallandati raseduse tõttu, mõisteti talle töövaidluskomisjonis välja hüvitis. Tööandja läks kohtusse ja kuna asjaga tegelenud võrdõigusvoliniku büroole tundus, et tegu on must-valge juhtumiga, soovitati ohvril kohtus jätkata. Asi võttis aga ootamatu pöörde – riigi määratud kaitsja ei vallanud teemat, teine pool palkas seevastu väga tugevad advokaadid.