Tarbijakaitseameti sõnul on nende poole viimase 12 kuu jooksul Smartlynx Airline hilinemiste osas pöördutud 161 korral, mõnede osas menetlus alles kestab. „Avaldused puudutavad reeglina hilinemisi üle kolme tunni, sest sellest hetkest tekib reisijal õigus hüvitisele EL määruse 261/2004 järgi. Hüvitise määrad jäävad vahemikku 125-600 eurot, sõltudes lennu vahemaast ja hilinemise pikkusest," rääkis tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert Pille Kalda.

Kalda lisas, et ühes esitatud avalduses võivad olla ka rohkem kui ühe reisija nõuded, seega 161 näitab avalduste, mitte reisijate arvu, kes on SmartLynxi vastu nõude esitanud. „Seni on SmartLynx tarbijakaitseametile või alates selle aasta alguset tarbijavaidluste komisjonile esitatud reisijate nõuded rahuldanud," sõnas Kalda.

Olukorras, kus kliendile pakutakse lennujaamas kokkuleppe sõlmimist, ei välista Kalda sõnul reisija õigust nõuda lennuettevõtjalt EL-i määruses sätestatud hüvitist. „Nimelt näeb EL määrus ette, et kui reisija on võtnud vastu väiksema hüvitise, näiteks seetõttu, et teda ei ole tema õigustest korrektselt teavitatud, on reisijal ikkagi õigus vajalikele menetlustele, et saada kätte täiendav hüvitis," rääkis spetsialist.

Delfi kirjutas eile, kuidas lendude edasilükkumisel anti inimestele täita avaldus, mille alusel saavad nad oluliselt väiksema, 100eurose kompensatsiooni, kuid loobuvad edasistest nõuetest. Kalda täpsustas, et ka need reisijad, kes on sellise kokkuleppe allkirjastanud, võivad endiselt nõuda lennuettevõtjalt ka ülejäänud EL määruse järgse hüvitise väljamaksmist.

Lennuabi tegevjuht Karl Gustav Annus kinnitas samuti, et SmartLynxi Airlinesi poolt jagatud blanketid on vastavalt Euroopa nõukogu määrusele 261/2004 tühised ja ei vabasta lennuettevõtet vastutusest.

„Sellise blanketti allkirjastamine ei vabasta lennuettevõtjat kompensatsiooni maksmisest. Antud määruse artikkel 15 sätestab, et kui reisija on vastu võtnud väiksema kompensatsiooni, ilma et lennufirma pole klienti lennureisija õigustest informeerinud, kui määruses ette nähtud, siis on sellegipoolest reisijal õigus menetlusele, et saada kätte täiendav kompensatsioon," selgitas Annus.

Viidatud EL määrus näeb Kalda sõnul ette, et kui lend tühistatakse või hilineb üle 2 tunni, tuleb reisijatele väljastada kirjalik teatis, mis sisaldab endas määruse kohase hüvitise maksmise ja abi andmise eeskirju.

„Reisijatel tuleks lennuhüvitise saamiseks esmalt pöörduda lennuettevõtja poole. Kui lennuettevõtja ei vasta või keeldub hüvitise maksmisest saavad SmartLynx Airlines Estonia OÜ reisijad esitada avalduse tarbijavaidluste komisjonile," soovitas Kalda reisijatele, kes on sattunud või peaksid sattuma sarnasesse olukorda. Ta lisas, et tarbijakaitseamet on algatanud Smartlynxi tegevuse osas järelevalvemenetlused.

Annuse kinnitusel on artiklis mainitud lendude puhul ette nähtud kompensatsioon 400€ reisija kohta.

Vaata, millise blanketi Smartlyx Airlines reisijatele täitmiseks andis, et kohustustest kõrvale hoida: