Kandidaatide hulgas oli 16 senist avaliku teenistuse asutuse või allasutuse tippjuhti ja kuus erasektori tippjuhti. 32 kandidaati omas märkimisväärset töökogemust nii avalikus kui ka erasektoris, teatas riigikantselei.

Konkursi tulemusel jätkab seitse tippjuhti oma ametikohal ja kaheksal ametikohal alustavad tööd uued inimesed, seehulgas kümme meest ja viis naist. Väljaspoolt senist tippjuhtide ringi osutus valituks viis inimest.

Valikukomisjon kogunes 14 korral ning pidas sama palju e-koosolekuid. Kokku peeti kandidaatidega 84 tundi eel- ja fokuseeritud intervjuusid. Keskmiselt kulus lõppvooru jõudnud kandidaadil konkursil osalemiseks aega 5,5 tundi, lisaks tema enda ettevalmistus.

Kandidaadid on järgmised:

Tööinspektsiooni peadirektor– 1 kandidaat ministrile esitamiseks (Maret Maripuu)

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler – 1 kandidaat ministrile esitamiseks (Tarvi Sits)

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler– 1 kandidaat ministrile esitamiseks (Ando Leppiman)

Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler – 1 kandidaat ministrile esitamiseks (Kaia Sarnet)

Rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler – 1 kandidaat ministrile esitamiseks (Märten Ross)

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler – 1 kandidaat ministrile esitamiseks (Kristel Siitam-Nyiri)

Andmekaitseinspektsiooni peadirektor - 2 kandidaati ministrile esitamiseks (Marko Aavik)

Siseministeeriumi varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler - 2 kandidaati ministrile esitamiseks (Piret Lilleväli)

Siseministeerium pääste, kriisireguleerimise ja rahvastikutoimingute asekantsler - 2 kandidaati ministrile esitamiseks (Viola Murd)

Maaeluministeeriumi kalanduse ja välissuhete asekantsler – 1 kandidaat ministrile esitamiseks (Siim Tiidemann)

Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler – 1 kandidaat ministrile esitamiseks (Viljar Peep)

Lennuameti peadirektor -1 kandidaat ministrile esitamiseks (Rait Kalda)

PRIA peadirektor – 1 kandidaat ministrile esitamiseks (Jaan Kallas)

Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse, noortepoliitika ja koolivõrgu asekantsleri ametikoht - 1 kandidaat ministrile esitamiseks (Mikk Kasesalk)

Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse, teaduse ja keelepoliitika asekantsleri ametikoht - 1 kandidaat ministrile esitamiseks (Indrek Reimand)