Selle kohta on riigiduumasse saadetud 2019-2021. aasta eelarve,- maksu ning tollipoliitika peamisi suundi kokku võttev dokument.
Millele täpselt lisavahendid kuluvad, ei ole praegu teada, dokumendis ei ole kulude struktuur avaldatud.

Keskvalitsuse tulud ja kulud aga suurenevad praeguse eelarvega võrreldes oluliselt. Tulud suurenevad 2019-2021. aastal 18,7, 18 ja 17,2 protsendini sisemajanduse kogutoodangust, praegu kehtivas 2019-2020. aasta eelarveseaduses on need vastavalt 15,1 ja 14,8 protsenti.
Kahe järgmise aasta kulud moodustavad 16,9% (seaduses praegu alla 16%), misjärel vähenevad 16,7 protsendini.

Käibemaksu tõstmine 18%-lt 20 protsendile toob järgmisel aastal eelarvesse lisaks 633,5 miljardit rubla ning 2020. aastal ja 2021. aastal vastavalt 678 miljardit ja 728 miljardit rubla.

Pensioniea tõstmiselt hakkaks valitsus kokku hoidma 2020. aastast. Alguses oleks see 9,3 miljardit rubla, aga 2021. aastal juba 156,3 miljardit rubla. Rahandusministeerium selgitab, et kahel esimesel aastal hoitakse eelarves kokku vaid nende pealt, kes oleks pidanud minema pensionile 2019. aastal. Neid on kokku 200 000 inimest.