Andmekaitse teema tuli lauale pärast seda, kui Soome keelas 2013. aastal Jehoova tunnistajatele misjonäritöö käigus isikuandmete kogumise. Ameerikast alguse saanud ususuund, millel on väidetavalt maailmas üle 8 miljoni järgija, vaidlustas otsuse, öeldes, et nende tegevust peaks käsitlema isikliku religioosse tegevusena ning seetõttu on ka visiitide ajal kogutud märkmed isiklikud.

Sellele järgnevalt küsis Soome kohus Luksemburgis asuva Euroopa Kohtu arvamust, mis nüüd avaldati. Kohtu sõnul ei saa antud religioosset tegevust isikliku tegevuse alla käivate erandina käsitleda. "Religioosne kogukond, nagu Jehoova tunnistajad, on koos oma misjonitööd läbi viivate liikmetega kogutud isiklike andmete eest vastutavad töötlejad. Sellises kontekstis isiklike andmete töötlemine peab austama EL-i isikuandmete kaitse seadust," selgitas kohus.

Jehoova tunnistajate uskumused erinevad tavaliste kristlaste omadest mitmel viisil, näiteks ei aktsepteerita kolmainsuse doktriini ning ollakse vereülekannete ja sõjaväeteenistuse vastu.