Vaatamata sellele, et projektil oleks majanduslik mõju piirkonna ettevõtlusele ning potentsiaal koostööks teiste turismiettevõtjatega, polnud EASile esitatud põhitaotlus komisjoni hinnangul sellisel tasemel, et see planeeritud eelarve piires reaalselt ellu viia. EAS tegi projekti menetlemisel koostööd nii Eesti kui ka rahvusvaheliste ekspertidega,“ kommenteeris EASi turismiarenduskeskuse direktori kohusetäitja Annely Vürmer.

Vürmer lisas, et EAS menetleb kõiki rahastamistaotlusi vastavalt Eesti seadustele, Euroopa Liidu struktuurifondide reeglitele ja toetuse andmise tingimustele, sealhulgas hindamismetoodikale.

Mellson Grupi idee näeb ette Dirhamisse multifunktsionaalse turismiatraktsiooni rajamist, mis hõlmab ookeanikalade akvaariumi, veekeskust, seiklusparki, teaduskeskust, sukelduskeskust ja siseranda.

Meritähe projektijuht Mart Vahtel ütles ERR-ile, et ei oska EAS-i väidet eelarve puudujääkide kohta kommenteerida, sest ei ole materjalidega veel tutvunud. Ka ei osanud ta vastata küsimusele, kas keskus võidakse rajada ilma EAS-i toeta.
"Uudised on nii värsked, et ei oska kommenteerida," tunnistas ta. "Peame nüüd mõtlema hakkama, otsus on ju ühene. Pigem vaataks, mis seal kirjutatakse, siis saame midagi edasi mõelda ja teha".

Rahvusvahelise pereturismi atraktsiooni toetuse andmise tingimuste kohaselt on projektitaotluste menetlemine kaheetapiline: eeltaotlus ja seejärel põhitaotlus. 2016. aasta lõpus esitas Mellson Grupp OÜ EASile eeltaotluse rahvusvaheliste pereturismi atraktsioonide toetuse saamiseks summas 2,3 miljonit eurot.

Käesoleva aasta märtsis esitas Mellson Grupp OÜ komisjonile põhitaotluse, mida hinnati vastavalt toetuse andmise tingimustele. Põhitaotlust hinnati vastavalt kehtivale valikumetoodikale nelja hindamiskriteeriumi lõikes: projekti mõju meetme eesmärgi ja tulemuste saavutamisele; arendatava atraktsiooni rahvusvaheline konkurentsivõime; projekti põhjendatus, projekti kuluefektiivsus ja arendatava atraktsiooni jätkusuutlikkus ning taotleja organisatsiooniline võimekus ja projektimeeskonna võimekus.

Rahvusvahelise pereturismi atraktsioonide toetuse eesmärk on tekitada põhjuseid Eesti külastamiseks ning siin pikemalt viibimiseks. Pereturismi atraktsioonide toetust saanud projektid on näiteks Super Skyparki vaateratas, Eesti Meremuuseumi Paks Margareeta, Tallinna loomaaia Pilvemets, Kosmopark Põltsamaal, WOW! keskus Kuressaares ning Noblessneri virtuaalreaalsuse keskus Tallinnas.