Eesti Gaas müüs sellel poolaastal 247,1 mln m³ gaasi, eelmisel aastal 7,1 mln m³ enam ehk 254,2 mln m³. “Soojad kevadkuud mõjutasid maagaasi müüki ning poolaasta kokkuvõttes müügimahud mõnevõrra kahanesid,“ ütles Eesti Gaasi tegevjuht Ants Noot ning lisas, et maagaasi tarbimismahud on alati tihedas sõltuvuses keskmisest temperatuurist.

“Siiski kasvatasime kõikide teiste toodete müügimahte. Surumaagaasi tarbiti tanklates pea kolmandiku võrra enam kui möödunud aastal, mille kasv tuleneb alates maist alanud eestimaise rohegaasi müügist ning meie tanklaketi laienemisest,” lausus Ants Noot. Kokku on Eesti Gaasil kaheksa tanklat neljas linnas ning tanklavõrgu laiendamine jätkub Viljandis, Jõhvis, Rakveres.

Kuue kuuga on Eesti Gaas müünud 4,1 mln m³ surugaasi, eelmisel aastal samal perioodil aga 2,8 mln m³. Juunikuus müüdi surugaasi 0,67 mln m³, millest ligi 72% ehk 0,49 mln m³ moodustas Eestimaal toodetud rohegaas.

LNG-d müüdi poole aastaga 8679 tonni, mis teeb torugaasi ühikutes ligi 12,5 mln m³. Eelmise aasta võrdlusperioodil oli LNG müük 5575 tonni, kasv on seega üle 55%. “Lisaks suurkliendile Tallinkile, oleme kasvatanud müüki ka Poola ja Leedu klientidele,” selgitas Eesti Gaasi tegevjuht.

Aasta esimese kuue kuuga on Eesti Gaas müünud elektrienergiat 40,2 GWh mahus, eelmisel aastal samal ajal oli müügimaht 24,1 GWh. Eesti Gaasi elektriklientide arv on aastaga kasvanud üle 1,5 korra.

Eesti Gaas tarnib klientidele maagaasi nii torugaasi, surumaagaasi (CNG) kui veeldatud maagaasina (LNG), müüb lisaks gaasile elektrit nii kodu- kui äriklientidele ning arendab erinevaid energiatootmislahendusi. Ettevõttel on 48 000 klienti ja 220 töötajat.