Peaprokurör Lavly Perlingule ja rahapesu andmebüroole juuli keskel saadetud kuriteoteates on kirjas kuus Danske Eesti filiaali juhti ja 20 töötajat, keda Browder kahtlustab rahalise kasu jahtimises. Browderi sõnul liigutati just läbi Danske panga Venemaalt pärit raha läände. Raha liigutajad olid Venemaa võimupoliitikud.

Finantsinspektsiooni peadirektor Kilvar Kessler teatas Browderile saadetud kirjas, et kui ta sai 2014. aastal finantsinspektsiooni juhiks, hakkas ta tegelema finantssektori riskijuhtimise, sealhulgas rahapesuriskidega. Inspektsiooni hinnangul oli Danske pank kõige suurema riskiga finantsasutus.

2014. aastal tehti Danske pangas kaks kohapealset kontrolli, mille käigus leiti, et panga riskijuhtimises olid tõsised, pikaajalised ja põhimõttelised puudujäägid.

Kuna Danske ei soovinud ise asju korda ajada, tegi finantsinspektsioon 2015. aasta suvel Danskele vastava ettekirjutuse. Selle tulemusel väljus Danske 2015. aasta lõpus riskantsest mitteresidentidest klientide ärist.

Kessler kirjutas, et finantsinspektsiooni töö tõttu langes mitteresidentide hoiuste maht Eestis 20 protsendilt kümnele protsendile ja offshore klientide hoiuste osakaal langes 10 protsendilt alla ühe protsendi.

Kessler meenutas, et finantsinspektsioon võttis erinevate rikkumiste eest pangalintsentsi ära Versobangalt.

"Mõned pangad on kriitiliselt üle vaadanud oma kliendiportfelli ja äristrateegia, teistega jätkab finantsinspektsioon tööd järelvalve teostamisel, et nende riskide juhtimise korraldus vastaks standarditele, või kui pankadel pole selleks huvi, siis surume nad turult välja," kirjutas Kessler.

Ta kinnitas, et alates aastast 2014 on finantsinspektsioonil selliste riskidega võitlemiseks kogunenud palju kogemusi ja sisse on seatud head suhter partneritega Eestis ja välismaal.

Kessler teatas, et finantsinspektsioon tutvus Browderi avalduse ja selle lisadega ning leidis, et selles kirjeldatu võib olla kuritegu, see näitab ebaadekvaatset riskijuhtimist ning võib osutada mõne inimese sobimatusele.

Kessler kinnitas, et kui mõni Browderi avalduses ära märgitud isik kandideerib mõnele finantssektori ametikohale, mida reguleerib finantsinspektsioon, siis võetakse selle inimese kõlblikkuse hindamisel arvesse ka Browderi infot.

Kessler märkis samuti, et finantsinspektsioon pole õiguskaitseasutus ega saa seetõttu võimalikke kuritegusid uurida.