JPF Valdus müüs 39 810 aktsiat ning tehingu järselt ei kuulu ettevõttele enam ühtegi fondi aktsiat.