Eesti Energia küsib ministeeriumilt, millal algatatakse hoonestusloa menetlus Liivi lahe koormamiseks meretuulepargiga Eesti Energia 27.02.10. aastal esitatud taotluse põhjal.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsleri Ahti Kuningas vastab, et taotlused viiakse valitsusse nende laekumise järjekorras. Kui valitsus on teinud otsuse Saare Wind Energy hoonestusloa menetluse osas, esitatakse menetlemiseks järgmise kolme äriühingu taotlused, selgitab Kuningas.

Küsimusele, mis põhjusel menetletakse Saare Wind Energy meretuulepargi hoonestusloa taotlust kiiremini võrreldes Eesti Energia hoonestusloa taotlusega vastab Kuningas, et põhjus peitub selles, et enne 1, juulit 2015 esitatud hoonestuslubade menetleja Tehnilise järelevalve amet (TJA) saatis Saarte Wind Energy taotluse MKMile 2016. aasta oktoobris, Eesti Energia taotluse aga aasta hiljem- 2. novembril 2017.

Kuningas selgitab oma vastuses, et lisaks kahele eelpoolmainitud taotlusele on TJA edastanud MKMile veel kahe äriühingu hoonestusloa taotlused (need on esitatud mullu juulis ja septembris ehk enne Eesti Energia taotlust).
„Taotlused viiakse valitsusse pärast Saare Wind Energy OÜ hoonestusloa menetluse osas tehtud otsust. MKM ei sea eelistusi arendajate osas, kinnitab Kuningas.

Saare Wind Energy kuulub e-Krediidinfo andmetel Veiko Välile ja Kuido Kartaule.