Keeleinspektsiooni peainspektori Katrin Einblau sõnul on kirjakeele normi rikkumisi avalikus ja tarbijateabes on ka varem ette tulnud, need on jooksvalt parandatud.

„Mis aga puutub töötajate eesti keele oskusesse, siis on Keeleinspektsioon Maxima kaubandusketi Eestis tegutsemise aja jooksul kontrollinud ja teinud ettekirjutuse enam kui 1500 müüjale ja teenindajale," rääkis ta.

Töötajaid kontrollitakse pidevalt

„Oleme teinud korduvalt ettekirjutusi ka Maximale kui juriidilisele isikule, rakendatud on ka sunniraha, viimati 2018. aasta aprillis," ütles Enblau.

Viimane ettekirjutus tehti Einblau sõnul ettevõttele 2018. aasta juunis, selle täitmist kontrollime 2018. aasta novembris. 2017. aasta jooksul kontrolliti Maxima töötajate keeleoskust 20 kaupluses.

„Maxima on küll käivitanud töötajatele eesti keele kursused, kuid keeleseaduse rikkumised kahjuks jätkuvad," sõnas Einblau lõpetuseks.