E-sigarettide ja nende tarvikute müüjad pole rahul karmide seadustega, mis tooteid reguleerivad ja hinnad üles kruvivad. Lisaks hinnatõusule keelatakse järgmisest suvest ära ka vedelike maitsed. „Viimase aasta jooksul Eestis kiirkorras vastu võetud seaduse- ja maksumuudatused e-sigarettidele on viinud olukorrani, kus tubakavaba alternatiiv suitsetamisele on veel kehvemas seisus kui tavatubakas. Seadusemuudatused mõjutavad ligikaudu 40 000 e-sigareti kasutajat Eestis ning laiemalt kõiki sigaretisuitsetajaid, kes otsivad vähem tervist kahjustavat alternatiivi ja sigaretisuitsetajate lähikondseid, kes tihti passiivse suitsetamise all kannatavad," rääkis Kotke.

Tänavu jaanuaris kehtestatud aktsiis tõstis tema sõnul valmisvedelike hindasid 30-100% ning komponentide hind tõusis kohati isegi 1000%, mis ajabki inimesed väidetavalt vedelikke ja muud hoopis läbi sotsiaalmeedia ostma. Selline turg moodustavat kogu "mustast turust" praegu 90%.

Väidetav piirikaubanduse oht

Kotke aga läheb kaugemalegi ja väidab, et tulevikus võib tekkida sarnane piirikaubanduse muster, mis on praegu välja kujunenud alkoholi ja tubakaga. "Täna piirikaubanduse kogused veel ilma ei tee ja Eesti koguturumahuga võrreldes jäävad kindlasti alla 1%, kuid kõik kehtestatavad regulatsioonid viitavad sellele, et lähiaastatel on oodata salaturu mahu olulist suurenemist," sõnas ta.

Tasub muidugi üle rõhutada, et nii nagu ka alkoholi ja tavatubaka puhul, pole omaks tarbest Lätist e-sigarettide ja e-vedelike toomine illegaalne, keelatud on vaid edasimüümine. Seega ei saa piirikaubanduse ja salaturu vahele sellist võrdusmärki tegelikult panna.

Oma hinnanguid põhistavad tootjad aga värskete uudistega lõunanaabritelt. Leedu parlament otsustas alates tulevast märtsist kehtestada ühele milliliitrile e-vedelikule aktsiisimäära 0,12 eurot ja nn kuumutatavatele tubakatoodetele (heat-not-burn) eraldi aktsiisikategooria tasemel 68.6 eur/kg (selliseid tooteid praegu Eestis müüa ei tohi). Lätis on e-vedelike määr 0,1 eurot milliliitrist, millele lisandub veel 0,005 eurot iga milligrammi nikotiini kohta.

Eestis maksustatakse e-sigarettide täitevedelikke aga määraga 0,2 eurot milliliitirist. Seega on mõlema lõunanaabri maksumäärad peagi poole väiksemad kui Eestis. Levinud 10 ml kangema 20 mg nikotiini sisaldusega täitevedeliku puhul tähendaks see, et Leedus võetakse aktsiisi 1,2 eurot, Lätis 1,1 eurot ja Eestis 2 eurot.

E-sigarettide lobistaja Ingmar Kurg, NNA Suitsuvaba Eesti juhatuse liige märkis, et hetkel käib EL-is e-sigarettide aktsiisi puudutav avalik konsultatsioon. "Eestis on naaberriikidest ja EL-ist ette tormates kehtestatud halvasti toimiv e-vedelike aktsiis, mis juba on tekitanud uue piirikaubanduse artikli ning suurendanud musta turu mahtu. Kontrollimata toodete suurenenud levik on kindlasti tarbijate tervise vaatevinklist väga halb," leidis ta.

Ärileht palus MTA-l neid väiteid hinnata. Küllalt lakoonilises vastuses märgiti, et põhjalikult pole võimalikku maksuauku, ehk teisiti öeldes salaturu mahtu analüüsitud, aga olemasolevate andmete põhjal ei saa musta turgu päris kolmandikuni küündivaks siiski hinnata.

MTA teeb kontrolle nii sotsiaalmeedias kui ka kohapeal poodides. "Sealhulgas oleme kasutanud kontrolltehingu meedet, mille käigus tuvastatakse ja peetakse kinni ebaseaduslik e-vedelik. E-vedelike poodide kontrollimisel on olnud poode, kellel oli kõik korras, osasid oli vaja nõustada ja osade suhtes alustasime ka maksu- ja/või väärteomenetlusi," märgiti vastuses.