Õiguskomisjoni esimehe sõnul tuleb poliitiline vastutus võtta end hetkel kaasusest distantseerida püüdval endisel rahandusministril Jürgen Ligil.

Karilaiu hinnangul on olukorras, kus Eesti kaudu on pestud kahtlustuse järgi enam kui seitsme miljardi euro ulatuses raha ning uurimise on algatanud nii Taani kui ka Eesti prokuratuurid, vajalik tegeleda jõulisemalt nii rahandusministeeriumil kui ka finantsinspektsioonil, et kuritegelikul teel omandatud tulu konfiskeeritaks ning nõutaks riigikassase.

„Arvestades rahapesu mahtu ning tekitatud mainekahju tuleb rahandusministril kiiremas korras välja töötada kava, mil moel ning kui suures ulatuses tuleb Danske pangal riigile tekitatud kahju hüvitada kui süüdistused kinnitust saavad," rõhutas Karilaid, kes tõi välja, et samamoodi on ka Taani majandusminister Rasmus Jarlov rõhutanud ebaseadusliku tulu uurimist ning konfiskeerimist.

Ta lisas, et on jätkuvalt hämmastav, millise leigusega suhtusid aastate jooksul finantsinspektsioon ning uurimisasutused võimalikku rahapesusse, mis toimus ligemale kaheksa aasta vältel.

„Juba 2009. aastal hoiatas Venemaa Finantsmonitooringu Amet võimaliku rahapesu eest, kuid Finantsinspektsioon tõrjus need süüdistused. Finantsinspektsiooni nõukogu esimees on aga teatavasti rahandusminister, kelleks oli pikkade aastate vältel Jürgen Ligi," tõi Karilaid välja.

Tema sõnul tuleb Ligil, kes enda sõnul rahapesu ajal küll rahandust juhtis, kuid ei vastutanud, võtta poliitiline vastutus.

„Jürgen Ligil tuleb kord aru saada, et kõiki ameteid ja kohti vastu võttes kaasneb palgaga ka vastutus," ütles Karilaid.