Eestis reguleerib jäätmetega seonduvat Jäätmeseadus ja sellele lisaks määrused, mis lisavad täpsemad käitlusnõuded konkreetsete jäätmeliikide kohta. Elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktide asukohad peaks olema leitavad kohaliku omavalitsuse kodulehelt, kust leiab ka muud infot.

Lehekülje kuhuviia.ee kaardirakenduse abiga on võimalik leida kiiresti lähim ja sobilik koht kuhu enda vana tehnika viia. Otsingu sisestamisel näitab lehekülg lähimaid jäätmete kogumiskohti, jäätmejaamasid ning kokkuostukohti. Lehekülje loojad on kuus Eesti tootjavastutusorganisatsiooni.

Lisaks leiab kaardilt kohad kuhu viia muud ebavajalikud esemed nagu riided, mööbel, nõud, pakendid ja ehitusmaterjalid. Veel on leheküljel võimalik leida infot erinevate jäätmete sorteerimise kohta.

Tulu taaskasutamisest

Ajakiri Consumer Reports kirjutab, et Gartneri tehnoloogiafirma uuringu järgi osteti maailmas 2017. aastal 1,5 miljardit mobiiltelefoni, mis tähendab iga viienda maailma elaniku kohta üht telefoni. Samuti tähendab see, et kui kõik need uued telefonid asendasid ühe vana - tekkis suur hulk tehnoloogiajäätmeid, mida enam ei kasutata.

Ajakirja teatel tekkis näiteks USAs 2016. aasta jooksul 44,7 miljonit tonni selliseid jäätmeid, millest ainult 20 protsenti hävitati nõuetekohaselt. Tegelikult on tarbijal võimalik enda ökoloogilist jalajälge vähendada ning saata kasutatud seadmed üht või teist viisi teisele ringile.

Paljud elektroonikatoodete tootmiseks kasutatud materjalidest ja osadest on taaskasutatavad, nende hulgas näiteks plastik, klaas ja metall. Consumer Repots toob näiteks Apple'i vanad tooted, mille seest võttis ettevõte 2015. aasta jooksul taaskasutusse üle 999 kg kulda, mille koguväärtus oli 40 miljoni dollari ümber.

Vana elektroonika sees on lisaks veel ohtlikke aineid nagu plii, elavhõbe ja kaadium, mille suhtes tuleb eriti hoolikas olla. Olenemata elukohast on olemas turvaline ja mõnel juhul ka tulus viis oma vana elektroonika taaskasutusse saata. Küll aga tuleb enne seadme edasimüümist või jäätmejaama viimist enda personaalsed andmed kustutada.