Kui siiani pole väga palju vaidlusi kohtusse viima kiputud, sest suuri hüvitisesummasid Eestis loota ei ole, siis viimati loodud pretsedendid ning Euroopa Liidu määrused on tekitamas erinevaid seisukohti mittevaralise kahju hüvitamise osas. „Üks koolkond leiab, et kahju heastab vabandamine ning valede väidete ümberlükkamine, teine koolkond aga arvab, et ilma rahalise summa väljamõistmiseta ei saa," nentis Triniti advokaat Maarja Pild. „Inimene otsib aga reeglina õiglust ning õiglustunne peakski olema kõige olulisem," lisas ta.

Triniti advokaat Karmen Turki sõnul vaadati veel 5-10 aastat tagasi isikuõiguste riivet pigem selles kontekstis, mida avaldati või öeldi ajalehtedes või telesaadetes. „Nüüd on meie ühiskondlik struktuur muutunud ning üha olulisemaks muutub see, mida keegi räägib kuskil grupis või Instagramis," selgitas ta.

Loe pikemalt Äripäevast.