"Tuginedes 2018. esimese kuue kuu reaalsetele aktsiisilaekumistele prognoosime, et kogu aasta aktsiisi laekumiseks kujuneb ca 240 miljonit eurot. Rahandusministeeriumi riigieelarve prognoos on tänavuseks aastaks aga 341 miljonit eurot. Maksuaugule lisandub veel saamata jääv käibemaks," kommenteeris aktsiisilaekumise tulemusi Õlletootjate Liidu tegevjuht Peeter Võrk.

"Aktsiisimäärad on viimaste aastate võrdluses tõusnud kordades, tänavusel kevadel ja suvel on olnud müüki soodustavad ilmad, ka inimeste ostujõud on paranenud, aga vaatamata sellele laekub alkoholiaktsiisi tõenäoliselt absoluutnumbrites sel aastal vähem kui näiteks 2016. aastal, mil laekus 251,1 miljonit eurot," lisas ta.

"Eesti ja Läti vaheline piirikaubandus on tekkinud ja kasvanud pooleteist aastaga väga suuremahuliseks ega ole ka ette näha, et stabiilsus või lagi oleks saavutatud. Seetõttu prognoosime, et alkoholiaktsiiside ning sellega seotud käibemaksu laekumine väheneb veel nii sel kui ka järgmistel aastatel. Ühtlasi väärib mainimist, et käesoleva aasta laekumine jääb oluliselt väiksemaks ka Rahandusministeeriumi poolt nii-öelda mitu korda korrigeeritud prognoosidest," ütles Peeter Võrk.

Eesti Õlletootjate Liit on alkoholitootjate katusorganisatsioon, kes esindab Eesti suurimaid õlle- ja muu lahja alkoholi tootjaid. Liit on eesti Toiduainetetööstuse Liidu liige ja teeb koostööd ministeeriumite ning tervise edendamisega tegelevate organisatsioonidega. Müügistatistika on kogutud liikmesorganisatsioonidelt