Varoufakise meelest ei lubatud Kreekal kunagi tunnistada, et riik on pankrotis - ELi võimukoridorides ja eriti Saksamaal kardeti, et see viiks ahelreaktsioonini, mis seaks löögi alla võimsad Lääne-Euroopa pangad.

Nii anti kreeklastele maailma ajaloo suurim laen. Et seda Saksa rahvale "maha müüa", kehtestati kreeklastele erakordselt ranged kasinusmeetmed. Tohutud maksu- ja aktsiisitõusud, pensionite vähendamine ja muud meetmed on jõus ka praegu - ja jätkuvad tulevikus. Varoufakise sõnul oleks täpsem öelda, et Kreekat "päästetakse" nüüd juba neljandat korda, kusjuures võlgade tagasimaksmise tähtaega on lihtsalt kaugemasse tulevikku lükatud.

"Absurdselt kõrge väikeettevõtete- ja käibemaks loomulikult jätkub, nagu ka uued pensionikärped ja tulumaksutõusud kõige vaesematele, mis lähevad käiku järgmisel aastal. Kreeka valitsus on ka lubanud hoida eelarvet suures ülejäägis, mis nõuab permanentset kasinuspoliitikat," näitlikustas Varoufakis.