Karnau rääkis, et Kõlvarti ettepaneku kasuks räägib asjaolu, et turismisektor koos kaudsete kasudega oli mõni aasta tagasi umbes seitse protsenti SKT-st ja võimalik, et on nüüd kasvanud. Samas on selle valdkonna lisandväärtus väike.

Tema sõnul saab kohalik omavalitsus ettevõtluselt tulu maamaksu kaudu, mis on Eestis üle mõistuse väike, ja inimeste palkadelt. Turismisektoris töötab aga enamik inimesi toitlustuses ja hotellimajanduses, mis on traditsiooniliselt väheseid oskusi nõudvad madalapalgalised töökohad.

"Kui mõelda, mis on turismisektori ootus KOV-ile - et teed, tänavad ja pargid oleksid korras, ajaloolised mälestusmärgid /.../ oleksid hästi hooldatud, siis see kõik nõuab raha ja et KOV-i juht ütleb, et armas turismisektor, te peate pisut suuremal määral meiega oma tulusid jagama, on päris mõtlemist vääriv mõte," lausus Karnau.

Ta lisas, et mõne aasta taguse Reformierakonna juhitud valitsuse soov tõsta majutusettevõtete käibemaksumäära, mis praegu on üheksa protsenti, oleks olnud märkimisväärselt suurema mõjuga kui Kõlvarti idee tasuda üks eurot ühe inimese majutusasutuses viibitud kohta.

"Kui vaadata turistimaksu omavalitsuste võimaliku uue sissetulekuallikana, siis potentsiaali siin on. Ja kui vaadata omavalitsuste kulutusi turismiobjektide korrashoiuks, on need päris suured. Võiks kaaluda seda minu meelest täiesti," nentis Karnau.