Ametiühingute keskliit ootab kuu aja jooksul kokkuleppe projektile kommentaare.

Alampalga kokkuleppe projekt lähtub eelmisel aastal Tööandjate keskliiduga sõlmitud töötasu alammäära arvutamise mudelist ja tänavu suvel peetud läbirääkimistest. Selle järgi peaks 2019. aasta algusest tunnitasu alammäär olema 3,21 eurot tunnis ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 540 eurot.

Eelmisel aastal kokku lepitud alampalga arvutuspõhimõte seob alampalga tõusu kahekordse tööviljakuse kasvuga Eesti Panga suvise majandusprognoosi alusel.

„Miks paneme projekti kuuks ajaks avalikule arutelule? Lähtume siin kollektiivlepingute laiendamise heast tavast ja rahvusvahelise tööorganisatsiooni soovitustest. Inimestel ja organisatsioonidel väljaspool tööandjate ja ametiühingute keskliite peab olema õigus esitada oma põhjendatud seisukohti,“ ütles ametihingute keskliidu esimees Peep Peterson.