Uuringust selgus, et 67% küsitletud kõrgharidusega töötajatest leidsid töö kuni paari kuu jooksul pärast kooli lõpetamist. Kõigest 6 protsendil vastanutest läks tööotsingutega kauem kui aasta,“ kommenteeris uuringut Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Töökoha otsinguid ei alustatud aga alles pärast lõpuaktust – suur osa vastajatest märkis, et tegi osaliselt tööd juba kooli kõrvalt. Kõigest iga viies vastaja (19%) väitis, et ta ei töötanud ka mitte osalise ajaga õpingute ajal. Taoline näitaja viitab, et paljud õpilased mõistavad kuivõrd oluline on hea töö leidmiseks saada lisaks teadmistele ka praktilist kogemust.“

Milline kool annab edumaa ja aitab töökoha leidmisel?

Kõik küsitletud Eesti Infotehnoloogia Kolledži lõpetajad leidsid sobiva töö paari kuu jooksul pärast kooli lõpetamist, mis kinnitab taas nõudlust Eesti tööturul infotehnoloogia erialade lõpetajate järele. Lisaks leidsid töö paari kuu jooksul pärast kooli lõpetamist ka 98% Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja 88% Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetajatest.

Tervishoiu kõrgkoolidele järgnevad edetabelis Tallinna Tehnikakõrgkool (75%), Sisekaitseakadeemia (72%), Tallinna Tehnikaülikool (71%), Eesti Lennuakadeemia (70%), Tartu Ülikool (67%), Tallinna Ülikool (67%) ja Tallinna Majanduskool (62%).

Erialade lõikes leidsid töö kõige kiiremini tööotsijad, kes lõpetasid õenduse, tervise ja heaolu, infotehnoloogia, hariduse või arhitektuuri ja inseneriteaduste eriala. Keerulisem oli töö leidmine aga disaini, teeninduse, põllumajanduse ja loodusteaduste lõpetajatel. Ka pea pooled ärinduse ja riigi- ning poliitikateaduste lõpetajad leidsid, et neil läks töökoha saamisega kauem kui paar kuud.

TOP 10 kooli, kust saadud haridus aitas leida töö kõige kiiremini

(% vastajatest, kes leidsid töö kuni paari kuu jooksul pärast kooli lõpetamist)

Eesti Infotehnoloogia Kolledž 100%

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 98%

Tartu Tervishoiu Kõrgkool 88%

Tallinna Tehnikakõrgkool 75%

Sisekaitseakadeemia 72%

Tallinna Tehnikaülikool 71%

Eesti Lennuakadeemia 70%

Tartu Ülikool 67%

Tallinna Ülikool 67%
Tallinna Majanduskool 62%

CVKeskus.ee uuringule vastas 1777 kõrgharidusega töötajat.