„Danske Bank on Põhjamaade üks suurimaid pangandusgruppe, millel on väga palju ettevõtetest kliente. Eesti majandus on avatud ja siin tegutseb arvestaval hulgal rahvusvahelisi ettevõtteid, mille mõju Eesti majandusele on väga oluline,“ märkis ta. „Tegemist on ettevõtetega, millel on keskmisest suuremad käibemahud ja nende hulgas on ka mitmed Eesti suurimad ettevõtted. Näeme oma sihtrühmana kõiki Põhjamaades tegutsevaid ettevõtteid, kellel on majandustegevus Eestis ja kes vajavad selleks finantsteenuseid.“

Danske Banki strateegia Balti riikides on pakkuda pangandusteenuseid pangandusgrupi Põhjamaade klientidele. Sarnaselt teenindab pank Põhjamaade kliente ka Poolas, Saksamaal, Venemaal, Iirimaal ja Suurbritannias.

Panga väärtuspakkumine keskendub piiriüleste arvelduslahenduste ja kohalike teenuste (näiteks liising, krediitkaart, garantiid) pakkumisele.

Valitud strateegiast tulenevalt lõpetab pank järk-järgult kliendisuhted kohalike era- ja äriklientidega. Hetkel on Danske Banki kohaliku panganduse üksuses ligikaudu 21 000 klienti.

Danske Banki Eesti filiaalis on 316 töötajat, mis hõlmab nii kohalikku pangandust kui ka pangandusgrupi üksuseid.

Pank on lõpetamas ulatuslikke uurimisi, mis puudutavad Eesti filiaali mitteresidentide portfelli.

„Uurimiste tulemusi jagame käesoleva kuu jooksul,“ märkis ta. „Meil ei ole võimalik kommenteerida meedias avaldatud spetsiifilist informatsiooni. Nagu pank on ka eelnevalt teatanud, on selge, et portfelliga seotud probleemid olid oluliselt suuremad kui algselt uurimise alguses hinnatud. Tegemist on väga keerulise küsimusega – mistõttu ei saa hinnata võimalike kahtlaste klientide või tehingute arvu või isegi võimaliku rahapesu ulatust kontekstist väljavõetud üksikute informatsioonikildude baasil.“

„Mõistame täielikult avalikkuse huvi antud küsimuses ja anname endast parima, et tuua antud teemas selgus, jagades uurimisest tulenevaid järeldusi,“ lausus ta. „Võtame antud küsimusi täie tõsidusega ja hindame, et kõigi huvides on see, et järeldused põhineksid täielikel ja tõendatud faktidel. Pank on lõpetamas nimetatud uurimisi ja soovib seejärel jagada järeldusi. Sellest tulenevalt ei saa me anda praegusel hetkel detailseid andmeid Eesti filiaali kohta.“