„Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) karmistab pidevalt mereveole kehtestatavaid keskkonnanõudeid, mis sunnib laevandus- ja punkerdamisettevõtteid
oma senist tegevust radikaalselt muutma. Ühendatud jõududega aitavad BLRT Grupp ja Panasia laevaomanikel vähendada negatiivset mõju keskkonnale,“ selgitab BLRT Grupi juhatuse esimees Veronika Ivanovskaja.

Kontserni ja Lõuna-Korea firma vaheline tulemuslik koostöö kestab juba üle seitsme aasta. Varem sõlmiti leping, mille kohaselt saavad laevad endale moderniseerimistööde käigus Panasia loodud ballastvee käitlemise tehnoloogilisel lahendusel GloEn-Patrol™ põhinevad puhastusseadmed.
Lisaks kõigele paiknevad BLRT Grupi tootmisalal Tallinnas Panasia katseseadmed, mis lubavad demonstreerida klientidele GloEn-Patrol™ tehnilise lahenduse võimalusi ning korraldada töötajatele koolitusi, et nad oskaksid neid seadmeid monteerida.

Uue leppega saavad kontserni laevatehased Tallinnas, Klaipedas ja Turus PANASIA PaSOxTM tehnoloogiat rakendades koostada paigaldusprojekti ning valmis teha ja monteerida heitgaasi puhastussüsteemid.

Vastavalt Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsioonile laevade põhjustatava merereostuse vältimiseks ei tohi maksimaalne lubatud väävlisisaldus kõikidel
meredel kasutatavates kütustes ületada alates 2020. aastast 0,5% piiri.
Selle aasta alguses asus BLRT Grupp heitgaasi puhastussüsteemidega varustama kuut laeva, mis kuuluvad 1921. aastal asutatud Hollandi laevandusfirmale Spliethoff's Bevrachtingskantoor, mille laevastikus on ligi 50 moodsat, polüfunktsionaalset
alust kandevõimega 12000 kuni 23000 tonni.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid