Reegleid on märkimisväärselt karmistatud ja Eesti on siin väga tegus olnud. Näiteks offshore-piirkondade klientide hoiuste osakaal on kolme aastaga Eesti pankades vähenenud kuus korda, offshore-piirkondadest pärit pangaklientide arv on vähenenud enam kui kolm korda.

Oluliseks uuenduseks on tunne-oma-klienti põhimõtte rakendamine krediidiasutustes. Uue seaduse kohaselt peavad krediidiasutused omi riske hindama ja kehtestama riske maandavad tegevused. Karmistunud on karistused rahapesuasjades. Märkimisväärseks algatuseks rahapesu tõkestamisel on pööratud tõendamiskoormus, sealhulgas halduskonfiskeerimine rahapesuasjades, mida praegu analüüsitakse.

Eelkirjeldatu näitab, et meil jätkub võitluseks rahapesuga nii tahet kui ressurssi. Kindlasti saab ja tuleb aga edasi arendada rahvusvahelist koostööd.

Kuna Danske panga Eesti filiaali puhul on tegemist Taani pangaga, mille üle teostab pangajärelevalvet eelkõige Taani vastav asutus, siis usun, et ka Taanis tegeletakse selle teemaga põhjalikult.