„Politsei- ja Piirivalveametil puudub usaldus lepingupartneri Gemalto suhtes, kes ei ole näidanud üles koostöötahet ja tegelikku huvi kompromissi sõlmida. Politsei- ja Piirivalveamet on läbi viidud kontrollmenetluse käigus kogunud piisavalt infot selle kohta, et 15. juunil infot turvariski kohta riigiasutustel veel ei olnud ning täna Postimehes avaldatud Gemalto versioon turvariskist teavitamise kohta on tõenditega ümber lükatud. Meil ei ole põhjust kohtuvaidlust karta, seega esitame hagiavalduse esimesel võimalusel kohtusse,“ sõnas PPA peadirektori asetäitja Krista Aas.

Peadirektori asetäitja sõnul oli kompromissi eesmärk PPA jaoks vältida pika kohtuvaidlusega kaasnevat aja- ja rahakulu riigi jaoks. „Meie soov oli, et Gemalto hüvitab riigile kriisi käigus tekkinud kulutused ja meil oleks võimalik keskenduda valdkonna arendamisele ja inimeste teenindamisele. Läbirääkimised ei ole aga paraku enam võimalikud,“ lisas Aas.

PPA esitab Gemalto AG vastu hagiavalduse seoses ID-kaardi lepingu rikkumisega seotud kulude väljanõudmisega, millele lisanduvad ka leppetrahvid.

Tänasel valitsuse pressikonverentsil sõnas peaminister Jüri Ratas, et toetab PPA sammu. Ta märkis, et kui kompromissi ei leitud, tuleb oma õigust nõuda kohtus. Ta sõnas ka, et PPA on valitsusele korduvalt kinnitanud, et Gemalto ei teavitanud neid võimalikest turvariskidest.

Gemalto ja PPA suhted kiskusid kiiva juba mõni aasta tagasi. 2016. aastal otsustas PPA Gemalto kui ID-kaardi tootja välja vahetada. Järgnes kohtuvaidlus. Samasse aega jäi ka möödunud aasta septembris puhkenud ID-kaardi kriis, mis puudutas 750 000 ID-kaarti. Toonane viga avastati ID-kaardi kiipides, mida tootis ettevõte Infienon, kes oma sõnul teavitas veast ka Gemaltot, kuid PPA ei saanud sellest teada enne, kui RIA poole pöördusid vea avastanud Tšehhi teadlased.