TAB 2019 visioonivõistluse eesmärgiks on leida uusi lahendusi Kalamaja elanike elukeskkonna kujundamisel ning vältida kinnisvaraarenduste globaliseerunud arhitektuuri. Võistlusala mõõtmed on valitud selliselt, et need võimaldaksid pöörata tähelepanu detailidele ja innustaksid mõtlema linnaplaneeringu vaatepunktist.

Tallinna linna peaarhitekt ja visioonivõistluse žüriiliikme Endrik Mändi sõnul on Põhja-Tallinn oma mereäärsete alade ja tööstuspärandiga Kesklinna järel suurima arengupotentsiaaliga linnaosa. ‘‘Kopli kaubahoov laiutab Kalamaja ja Pelgulinna vahel nagu rebend linnakoes. Kuigi Telliskivi loomelinnak ja Balti jaama turg on orgaaniliselt tabanud kohalikke võnkeid ja toonud kaks kogukonda teineteisele lähemale, vajab kärisenud linnaruum kokku õmblemist. Nii looksime ka ühenduse vanalinna ja Kopli vahele.‘‘ Selles suunas ärgitataksegi TAB 2019 visioonivõistlusel osalejaid mõtlema – asub ju võistlusala Kopli tänava ja tulevase Reisijate tänava pikenduse vahel, kohas, kus varasemalt on mängitud ka ideega rajada üle raudteede rägastiku käigu- ja rattasild Kalamajast Pelgulinna.

TAB 2019 peakuraator Dr Yael Reisner visioonivõistlusest: ‘‘TAB 2019 visioonivõistluse ülesandeks on välja pakkuda nii privaatseid kui jagatud elukeskkondi Kopli tänava ühele piirkonnale. Valitud ala problemaatilisus on ühtaegu nii kohalik kui globaalne ning loodan, et see duaalsus peegeldub osalevates töödes. Pakutav elukeskkond peaks arvestama kõikide eluks vajaminevate funktsioonidega ning sobima eri vanuses inimestele. Soovin, et osalejad pakuksid välja innovatilise, dünaamilise ja kauni arhitektuurse lahenduse. Võistlustööd võiksid arvestada jagatud ökosüsteemiga ning uurida orgaanilise ja elutu vahelisi suhteid, hajutades piire sise- ja välisruumi vahel. Soovitan vältida globaalselt levinud uusarenduslahendusi ning lähtuda idee väljaarendamisel kohalike elanike eluviisidest ja hoiakutest.‘‘

Visioonivõistluse žüriisse kuuluvad Kjetil Traedal Thorsen (arhitekt ja partner, Snøhetta, Oslo), Endrik Mänd (arhitekt, Tallinna linna peaarhitekt), Margit Mutso (arhitekt ja partner Arhitektuuribüroo Eek & Mutso, Tallinn). Eksperdina on kaasatud Dr Yael Reisner: TAB 2019 peakuraator.
Tallinna Arhitektuuribiennaali rahvusvaheline visioonivõistlus on olnud 2011. aastal alguse saanud biennaali üks olulisemaid osi. Visioonivõistluste lähteülesanded sünnivad koostöös Tallinna linnaga ning keskenduvad kindlale Tallinna piirkonnale või probleemile.

Järjekorras viies Tallinna Arhitektuuribiennaal toimub 2019. aasta 11. septembrist – 3. novembrini. TAB 2019 avanädal toimub 11.-15. septembril 2019. Põhja-Euroopa suurima arhitektuurisündmuse, Tallinna Arhitektuuribiennaali TAB 2019, ideekonkursi võitis kavand pealkirjaga "Ilu loeb; Ilu naasmine uinunud seisundist", mille autoriks on Londonis tegutsev arhitekt Dr Yael Reisner (Yael Reisner Studio). Eesti poolelt on kuraatori assistendi rollis noor Eesti arhitekt Liina Soosaar, kes on hiljuti lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala. Teine kuraatori assistent on arhitekt Barnaby Gunning Londonist (Principal, Barnaby Gunning Studio Ltd).