„Miinimumpalka või sellest väiksemat palka saavate elanike arv on mitmetel viimastel aastatel kasvanud seetõttu, et alampalga suurus on tempokalt kasvanud. Tallinna elanike arv kasvab igal aastal ligikaudu 5000 inimese võrra, kuid registreeritud töötute arv püsib samas suurusjärgus, st ühtlasi ka seda, et tööhõive määr on suurenenud," edastas omapoolse põhjenduse Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder. "Töökäsi tuleb Tallinnasse palju, kuid mitte miinimumpalga saajate arvelt," lisas Mölder.

Niisiis ei suurene tema sõnul alampalga saajate arv sellepärast, et madalaimat töötasu teenivaid inimesi tuleks Tallinnasse järjest juurde, vaid miinimumi kasvades kukub järjest enam inimesi madalaima sissetulekuga elanike gruppi. Näiteks kui eelmisel aastal teenis töötaja 500 eurot, sai ta veel palka üle miinimumi (2017. aasta alampalk oli 470 eurot), kuid sel aastal kui miinimumpalk kasvaski 500 eurole, on ta koheselt nö alampalga saajate grupis.