Tööandja brändingu agentuur Instar viis mais läbi üle-eestilised kõrgkoolide, kutsekoolide ja meditsiinivaldkonna õpilaste tööootuste ja tööandja maine uuringud, millele oli kokku üle 5400 vastaja.

„Noored hindasid 194 Eesti organisatsiooni atraktiivsust ja aasta- aastalt on kõigi tudengite hulgas, sõltumata nende erialast, kasvanud IT-sektori tööandjate atraktiivsus“ ütles tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht Kersti Vannas. Eesti tudengite uuringut on läbi viidud üheksa aastat alates 2010. aastast ja selle aja jooksul on Transferwise´i atraktiivsus tudengite hulgas aasta-aastalt kasvanud.

TransferWise’i arendusjuht Alvar Lumberg ütles, et 21. sajandi noor tahab teha mõtestatud tööd toetavas ja positiivses õhkkonnas. "TransferWise'i kultuur ja väärtused on missiooni- ja koostöökesksed ja meil on hea meel, et tudengid on seda märganud. Meile on oluline olla noore spetsialisti jaoks tõsiseltvõetav tööandja. Enamgi veel kui tööandja, tahame olla partner eneseteostuses – pakkuda arenguvõimalusi ja saada vastu värskeid mõtteid ja energilist panust. Usume, et TransferWise’i atraktiivsus tuleneb ettevõtte selgest missioonist ja avatud, toetavatest väärtustest. Samuti püüame kohalikule kogukonnale nii koolilastele kui ka tudengitele mõeldud ürituste ja praktikavõimalustega oma kogemust ja teadmisi tagasi anda.”

Tegelikult teenitav netotöötasu on kasvanud aastaga vähem kui palgaootus.

Aastaga on noorte netopalgaootus kasvanud üle 100 euro 1473 eurolt 1585 euroni. Kasvanud on ka kooli kõrvalt töötavate tudengite netotöötasu, mis oli mullu 827 eurot kuus ja tänavu 889 eurot kuus.

53% tudengitest soovib teha erasektoris palgatööd, 20% töötada avalikus sektoris ja 22% soovib olla ise enda tööandjaks. Kolmandas sektoris soovib töötada 2% vastanutest. „Iga aastaga on kasvanud huvi iseendale tööandjaks olemise ja paindlike töövormide vastu ning me näeme selle trendi jätkumist“ kommenteeris tulemusi tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht Kersti Vannas.

Eesti kõrgkoolide tudengite tööootuste uuringu 10 atraktiivsemat tööandjat 194 hinnatud organisatsiooni hulgas:

1 TransferWise Ltd

2 Skype Technologies OÜ

3 Microsoft Estonia OÜ

4 Haridus- ja Teadusministeerium

5 AS Tallinna Lennujaam

6 Swedbank AS

7 Eesti Rahvusringhääling

8 Pipedrive OÜ

9 Eesti Energia AS

10 Keskkonnaministeerium

Kutsekoolide atraktiivsemad tööandjad 2018.a. 176 hinnatud organisatsiooni hulgas:

1 HILTON TALLINN PARK

2 Radisson Blu Hotel Olümpia

3 Orkla Eesti AS

4 Fazer Eesti AS

5 AS Sokotel

6 Kaubamaja AS

7 OÜ Swissotel Estonia

8 AS Balbiino

9 Politsei- ja Piirivalveamet

10 AS Tallinna Lennujaam

Tudengite hinnangul on kõige olulisemaks töökohavalikut mõjutavaks teguriks ettevõttepoolne töötajate võrdne ja aus kohtlemine. 83% tudengitest pidas seda tegurit 45 teise teguri seast kõige olulisemaks. 2010. aasta olulisim valikukriteerium oli huvitav ja arendav töösisu ning võrdne kohtlemine oli alles neljandal kohal.

Tudengitest juba 11% on kooliajal leidnud endale sobiva töö. Samas suur osa (38%) noortest pole kindlad, kas nad leivad peale kooli lõpetamist oma ootustele vastava töö. Kõige enam soovitakse leida erialast tööd Eestis, kuid 40% tudengitest oleks väga huvitatud erialasest tööst välismaal.

Tööotsmisel ja tööandja kohta info hankimisel, peab 93% vastajatest oluliseks kanaliks tööandja kodulehte. Järgnevad interneti töövahenduskeskkonnad ja praktikaprogrammid. 80% noortest eelistab kasutada sotsiaalmeediat tööandjate kohta info hankimiseks.

„Kui tööandja ei ole sotsiaalmeedias, siis teda noorte silmis ei eksisteeri, sest ta ei jää oma pakkumistega noorte infovälja. Ettevõtted, kes soovivad noori värvata, peavad omama nii head karjäärilehte, videosisu ja seda sotsiaalmeedias jagama. Selleks, et olla edukas, tuleb tunda oma sihtrühma ja olla õigel ajal õiges kohas.“, ütles Kersti Vannas.

Kõrgkoolide tudengite tööandja maine uuringus osales 5400 üliõpilast majanduse, infotehnoloogia, ehituse, humanitaar, inseneri, logistika ja teistelt bakalaureuse, magistri- ja doktoriõppe erialadelt 16 Eesti kõrgkoolist. Uuringut viiakse läbi alates 2010. aastast.

Kõrgkoolide, kutsekoolide ja meditsiinivaldkonna tööootuste uuringute tulemusi tutvustati ja atraktiivse tööandja kvaliteedi märgiga tunnustati tööandjaid täna kell 12.00 Maarjamäe Kinomuuseumis toimunud Instari ja personalijuhtimise ühingu PARE poolt korraldataval „Atraktiivsete tööandjate päeval“, kus olid kohal tööandjate esindajad.

Üritusel tunnustati atraktiivsemaid tööandjaid kaheksas kategoorias, millest olulisemad olid kõrgkoolide tudengite ja kutsekoolide õpilaste atraktiivsemad tööandjad. Lisaks tunnustati tudengite sihtrühma atraktiivsemad tööandja majandustudengite, IT, tehnika, õiguse, meditsiini ja humanitaarvaldkonnas.