Paljude teiste teemade kõrval on päevakavas elektroonilise identiteedi tulevikuvisioon ja tehnoloogia võimalused, digitervise areng, veebihääletamine ja avaliku sektori roll e-identiteedi arengus.

„Mugava digiühiskonna eeldused on toimivad teenused ja pidev arendustöö uute lahenduste kallal. Oleme endale e-riigi mugavused loonud enam kui 15 aasta jooksul.

Kuid kuhu edasi? IT-maailmas ei ole piire, seal hulgas riigipiire. Seetõttu tuleb meil olla pidevas dialoogis partneritega väljaspool Eestit.

Mul on hea meel, et saame neil kahel päeval jagada üksteisega tarkust ja kogemusi. Need on parema digiühiskonna tuleviku jaoks hädavajalikud kohtumised,“ ütles Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektori asetäitja Andrus Kaarelson.

Konverentsil osaleb üle 300 valdkonnaga seotud era- ja avaliku sektori inimese, teiste hulgas eksperdid Eesti riigiasutustest, ülikoolide juurest ja IT-erasektorist. Ka suurettevõtete esindajad, arendajad ja teadlased üle maailma.

Lisaks ettekannetele ja debattidele on avatud messiala, kus asutused tutvustavad enda tooteid ja digilahendusi.

Näiteks on üleval häirekeskuse virtuaalkaart, mille juurde selgitavad spetsialistid seda, kuidas abi Eestis abivajajani jõuab. RIA tutvustab ID-kaardi haldusvahendeid ning siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) e-politsei toimimist.

Üritust korraldavad Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) ja eIDForum OÜ.See on kaasrahastatud Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine”, mida finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid