Täna esitab Danske Banki nõukogu aasta aega kestnud uurimise tulemusi. Uurimise all oli periood 2007-2015, mille käigus vaadeldi klientide tehinguid ning seda, kas panga juhatus ja töötajad käitusid oma kohustustele vastavalt. Danske Bank on varasemalt tunnistanud, et nad ei suutnud efektiivselt ära hoida rahapesu Eesti filiaalis.

Täna avaldatud pressiteates tunnistas nõukogu, et probleemid Eestis olid oluliselt suuremad, kui algselt arvati. "Uurimise tulemused näitasid vastuvõetamatuid ja ebameeldivaid olusid Eesti Danske pangas ning seda, et grupi kontroll filiaali üle oli ebapiisav."

Uurimise käigus vaadeldi 15 000 klienti ning 9,5 miljonit makset ning otsiti läbi 12 000 dokumenti ja 8 miljonit e-maili. Kokku tehti 70 intervjuud praeguste ja endiste töötajatega.

Praeguseks on selgunud, et 6200 kliendi puhul ilmnesid riskifaktorid ning see informatsioon on edastatud vajalikele asutustele. Loe täispikka raportit siit.

Põhilised leiud:

Üheks põhjuseks, miks rahapesu sai Eesti filiaalis nii pikalt toimuda, olid puudulikud kontrollimehhanismid. See võimaldas rahapesu toimumist mitmete aastate vältel. "Alustades ajast, mil me omandasime Sampo panga 2007. aastal kuni aastan 2015. Meil oli Eestis palju mitte-residentidest kliente, mida ei oleks tohtinud kunagi olla ning nad tegid suuremahulisi tehingud, mida nad poleks tohtinud kunagi teha," teatas panga nõukogu.

Eesti panga juhtkond ei pööranud piisavalt tähelepanu rahapesuriskile ning keskendus rohkem protseduuridele, kui reaalse riski hindamisele.

Eesti filiaali kontrolliosakonnal polnud piisavat iseseisvust panga juhtkonnast.

On põhjust kahtlustada, et Eesti osakonna töötajad abistasid ja tegid koostööd klientidega.

Aastate jooksul oli mitmeid vähem-tõsiseid märke toimuvast, kuid Eesti filiaal ei suutnud neile advekvaatselt reageerida.

Kokku leiti uurimise käigus 10 000 mitte-residentidest klienti, kes tegid 7,5 miljonit makset. Neile lisaks uuriti 5000 klienti, kellel olid mitte-residentide tunnused. Kokku tegid need kliendid makseid 200 miljardi euro ulatuses.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid