Riigieelarve kulude ja tulude kogumaht muudatuse tulemusel ei muutu, kuid täpsustuvad ministeeriumide ja teiste asutuste jooksva aasta kulud. Vastavalt riigieelarve seadusele võib valitsus algatada riigieelarve muutmise hiljemalt kaks kuud enne eelarveaasta lõppu.