„Kohtutäituri poole pöördume abi saamiseks siis, kui lugeja ei ole raamatukogu teavitustele umbes aasta jooksul reageerinud," kinnitas Tallinna Keskraamatukogu teenindusdirektor Triinu Seppam-Saar.

Nädalavahetusel ilmus Kasulikus lugu "Ootamatu löök eelarvele: raamatukogust laenutatud raamatute eest arestiti ette hoiatamata ligi pooltuhat eurot viivist", kus Tallinna Keskraamatukogu lugeja kontolt arestiti kahe tagastamata raamatu eest 450 eurot. Hoiatusi ega teateid ta raamatukogult saanud ei olnud.

Raamatukogu põhihuvi on Seppam-Saare sõnul raamatud kokkulepitud tagastamistähtajaks tagasi saada, et ka teistel lugejatel oleks võimalik nende raamatutega tutvuda. Kokku on Tallinna Keskraamatukogul ligikaudu 70 000 lugejat.

„Kohtutäituri poole pöördume raamatuvõlgnevustega (st kui lugeja ei ole laenatud raamatuid tagastanud), võlgnevuse summa siin rolli ei mängi, st ei oma tähtsust, kas lugeja on jätnud tagastamata 1 või 10 raamatut tagastamata. Kõiki koheldakse võrdselt ja kohtutäituri poole pöördumisega lisandub nõudele ka kohtutäituri tasu," sõnas Seppam-Saar.

Andmete õigsuse eest vastutab lugeja ise

Raamatukogu saab Seppam-Saare sõnul lugeja kontaktandmed lugejalt endalt ehk siis see, kuidas saab raamatukogu lugejaga ühendust võtta, sõltub lugejast endast. „Kui lugejal kontaktandmed muutuvad, tuleb lugejal sellest raamatukogu teavitada," rääkis ta.

Kõik teated tagastamistähtaja ja muu info kohta saadab raamatukogu lugeja e-posti aadressile. „Tagastamistähtpäeva möödumise korral saadetakse lugeja poolt antud e-posti aadressile teatud ajavahemike järel viis meeldetuletust. Lugeja peab ise vaatama, et tema e-postkast oleks aktiivne, et tema e-postkastis oleks piisavalt ruumi uute e-kirjade sissetulekuks," selgitas Seppam-Saare.

Kohtutäitur tuleb mängu viimases hädas

Kui lugeja ei ole raamatukogule enda e-posti aadressi andnud, saadetakse Seppam-Saare sõnul lugejale meeldetuletus kahe kuu jooksul lugeja poolt antud postiaadressile või võetakse lugejaga ühendust telefoni teel.

„Kui lugeja raamatukogu meeldetuletustele ei reageeri, teeb raamatukogu ettekirjutuse koos selle täitmata jätmise korral sundtäitmise algatamise hoiatusega lugeja poolt antud postiaadressile. Kui lugeja jätab hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata, pöördub raamatukogu abi saamiseks kohtutäituri poole," selgitas Seppam-Saar.

Aastaid tagasi olid Seppam-Saare sõmul Tallinna Keskraamatukogul ka viivisevabad päevad. „Aga loobusime nendest, sest need riivasid meie lugejate õiglustunnet. Lugejad ei saanud aru, miks osad peavad viivist maksma, aga need, kes raamatute tagastamisega nt meelega viivitavad, ei pea viivist maksma," kirjeldas ta.