„Praeguseks oleme kohtunud kolme omavalitsusega Kagu-Eestis ning huvi on tuntud nii Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Pärnumaa, Jõgevamaa kui Valgamaa kandist. Saame nende omavalitsuste juhtidega kokku,” ütles täna Ärilehele Est-For Investi juhatuse liige Margus Kohava.

Möödunud nädalal kohtusid Est-Fori eestvedajad Võru ja Setomaa valdade esindajatega Võrumaal ning Räpina valla esindajatega Põlvamaal. Kui sinna juurde arvestada ka ülejäänud maakonnad, kust hiigelinvesteeringu vastu huvi üles on näidatud, võib juba öelda, et pea pool Eestit tahab tehast omale.

Kohava sõnul on nad läbirääkimisteks avatud ning ka teised omavalitsused võivad julgelt nende poole pöörduda. „Meie huvi on selgitada välja, millised omavalitsused on huvitatud asjaolude väljaselgitamisest ning kas nende omavalitsuste alale saaks tehase teoreetiliselt rajada või mitte,” lausus miljarditehase rajaja.

Tehase uue asukoha otsingu on tinginud riigihalduse ministri otsus puidurafineerimise tehase eriplaneering lõpetada, kuivõrd selle algne asukohavalik Tartu külje all on tekitanud suure kogukonna vastasseisu. Otsusest eriplaneering lõpetada andis minister Janek Mäggi teada 13. septembril.

Kuigi Mäggi ütles, et tehast välja pakutud kujul rajada ei saa, ei tähenda see, et tulevikus ei võiks Eestisse selliseid tehaseid rajada. „Me lõpetame konkreetse eriplaneeringu, kuid tehasele võib edaspidi asukoha otsida mõnes teises kohas, teistsuguse võimsusega või näiteks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuga,“ lausus ta septembri keskpaigas.

Antud otsuse osas on võimalik arvamusi või vastuväiteid esitada 30 päeva jooksul. Est-Fori juhatuse liikme Margus Kohava sõnul on neil valmisolek uuringuala laiendada olemas, sest nad on leidnud uusi lahendusi tootmiseks vajamineva magevee ja puhastatud heitvee juhtimiseks pikemate vahemaade taha. Seetõttu ongi asutud tehase võimalikku uut asukohta välja peilima.

„Praegu soovime suhelda eelkõige kohalike omavalitsustega. Kui ilmneb, et selliseid omavalitsusi on ning nende alale saaks teoreetiliselt tehase rajada, siis järgmiseks sammuks ongi uuringute ja mõjuanalüüside läbiviimine,” lausus miljarditehase rajaja.