Fontese värske palgauuringu kohaselt tõusis 73 protsendil töötajaskonnast kuu põhipalk, kui nad tegid sama tööd, mis eelmisel aastal. Palgatõusu protsent oli 9,7% ja palgakasv üks Euroopa kõrgemaid.

Töötajatel, kelle töö sisu ja vastutus võrreldes eelmise perioodiga ei muutunud, oli põhipalga keskmiseks muutuseks 6,4%. Kui jätta arvestusest välja need töötajad, kelle põhipalk ei muutunud või vähenes, oli möödunud aastal keskmine kuu põhipalga tõus 9,7%.

Fontese partneri Irja Rae sõnul ei oleks need numbrid nii hirmutavalt suured, kui nad puudutaksid väiksemat osa turust. “Kui muutus puudutab suurt osa inimestest ehk kõik teavad kedagi, kellel palk tõusis, siis on palgasurve väga tuntav. Möödunud aasta palgatõus puudutas nii lihttöölisi kui tippspetsialiste kõikidest sektoritest ja üle kogu Eestit, vaid protsendid olid mõnevõrra erinevad.”

Uuringu kohaselt oli 2018. aasta keskmine põhipalk 1 586 eurot. Kõige enam tõusis palk Harjumaal, Võrumaal ja Tartumaal. Valdkonnapõhiselt makstakse jätkuvalt kõige kõrgemat palka IT-sektoris, kuid palgad on kõrged veel, finantsvaldkonnas, andmeanalüüsis, toodete ja teenuste arendamise valdkonnas. Madalamat palka makstakse teeninduses, jaekaubanduses, logistika ja laonduse valdkonnas.

Eestis makstavad palgad on läbi aegade kõrgemail tasemel ning palgatõus jätkub. Kõige suuremat palka teenivad ajavahemikus 1976 – 1981 sündinud inimesed. Sama töö piires vanusel palgatasemele olulist mõju pole.

“Palgasurve jätkub ning ettevõtted prognoosivad uueks aastaks enam kui 5%-list palgatõusu. Kui 2017. aastal prognoosisid palgatõusu umbes pooled organisatsioonid, siis 2018. aastal kavatsevad töötajate kuu põhipalka tõsta juba pea 2/3 uuringus osalenutest, langetamist ei ole keegi prognoosinud,” lisas Rae.

Fontese palgauuringu on Eesti kõige laiaulatuslikum ja seda viiakse iga-aastaselt läbi alates 1995. aastast. Uuringusse on kaasatud üle 360 organisatsiooni ja pea 73 000 ametikoha palgaandmed. 62% uuritud ametikohtadest asusid Tallinnas ja Harjumaal, 12% Ida-Virumaal ning 11% Tartumaal. Suurimad uuringus esindatud sektorid on tootmine, müük, IT ja telekommunikatsioon ja pooled osalenud organisatsioonid põhinevad väliskapitalil. Uuringus osalenud organisatsioonidest enam kui poolte töötajate arv 50-500 inimest, pea 40%-l on alla 50 töötaja ning üle 500 töötajaga organisatsioonid moodustasid pea 10% valimist.

Fontese palgauuringuid viiakse endiselt läbi kõigis kolmes Balti riigis ning tänu ühtsele metoodikale on palgaandmed kergesti võrreldavad.

Alates 2013. aastast viib Fontes, koostöös Merceriga, Eestis läbi ka Mercer Total Remuneration Survey (TRS) nimelist uuringut, mille näol on tegemist enam kui 120 riigis ühtse metoodika alusel läbi viidava palga- ja kompensatsiooni-uuringuga. Seega saame vajadusel klientidele pakkuda ka rahvusvahelist palgainfot.