Riigikogu EKRE fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnul pakub erakond
peenhäälestuse asemel Eesti majandusele välja julge kasvuplaani, mis
tagab inimeste sissetulekute ja ostujõu suurenemise ning võimaldab
rahastada ühishüvesid.

"Eesti inimeste jõukus peab kasvama nii, et seda oleks näha palkades ja sealtkaudu ka pensionites. Maksupoliitika ei ole meie jaoks mitte vahend riigieelarve täitmiseks, vaid majanduse juhtimiseks," ütles Helme.

Helme sõnul näeb EKRE majandusplaan ette maksude vähendamise, et
inimestele ja ettevõtetele jääks rohkem raha kätte ning palgad saaks
tõusta.

"Tahame langetada elektri hinda, et suurendada inimestele kätte jääva
raha hulka ning Eesti majanduse konkurentsivõimet. Tänu meie
majandusplaanile kasvavad palgad ning pensionid," sõnas Helme.

Tema sõnul kavatseb EKRE vähendada bürokraatiat, et ettevõtetel oleks lihtsam ja odavam tegutseda ning võimalus luua kõrgepalgalisi töökohti.

EKRE majandusprogramm "Jõuka Eesti eest":

• Alandame käibemaksu 15 protsendile, et anda majandusele oluline
kasvutõuge ning jätta inimestele kätte rohkem raha. Laiendame 9%-list
soodusmäära majutus- ja toitlustusvaldkonnale, vabastame käibemaksust
ravimid ja puuetega inimeste erivahendid, samuti elektriautod.

• Alandame kütuse- ja alkoholiaktsiisid tasemele, mis toob nende tarbimise ja maksutulud Lätist tagasi Eestisse.

• Muudame Eesti kõige odavama energiaga riigiks meie piirkonnas. Selleks vähendame gaasi- ja elektriaktsiise, alandame elektri võrgutasusid ja taastuvenergia tasusid.

• Kaotame teede- ja veokimaksud.

• Käivitame riikliku ehitusprogrammi ja ehitame kaheksa aastaga valmis
neljarealised teed Tallinnast Tartu, Pärnu ja Narvani ning Saaremaa
silla.

• Arendame lõpuni kogu maad katva kiire internetivõrgu.

• Lõpetame Rail Balticu praegu planeeritud trassil.

• Taastame abikaasade ühise tuludeklaratsiooni.

• Vabastame pensionid tulumaksust.

• Maksustame välisfirmade raha, mida praegu Eestist maksuvabalt välja
viiakse.

• Loome maksusoodustused, mis toovad Eesti laevad tagasi Eesti lipu
alla.

• Kehtestame ettevõtete sõiduautodele ühtse automaksu 100 eurot kuus.

• Tühistame nõude, mille kohaselt on dividendide maksmise eelduseks
palgatöötajate pidamine.

• Lõpetame sotsiaalmaksu miinimumkohustuse, et muuta atraktiivsemaks
osalise tööajaga töötamine.

• Vähendame lapse ülalpidajate tulumaksu veerandi võrra iga lapse pealt kuni lapse 18-aastaseks saamiseni.

• Arvestame tööl käivale lapsevanemale laste kasvatamise eest tööstaaži alates teisest lapsest.

• Kehtestame range piirangu tööjõu sisseveole, et soodustada palgakasvu Eestis. Vabastame kvoodi alt vähemalt kolmekordset keskmist palka saavate töötajate tähtajalise töötamise Eestis.

• Loome riikliku investeerimispanga, mis asendab Kredexit ja EAS-i,
tagab mõistliku laenukeskkonna väikeettevõtluse toetamiseks ning
võimaldab rahastada riiklikke investeerimisprojekte.

• Selgitame koostöös ettevõtjatega välja 25 kõige kulukamat ja
bürokraatlikumat seadust või määrust ning tühistame need või teeme
ümber, et muuta majanduskeskkond ettevõtjasõbralikumaks.

• Võimaldame ettevõtetel teha aastas kuni 6000 euro ulatuses kulutusi
ilma erisoodustusmaksuta.

• Viime sisse maksusoodustused ettevõtetele regionaalsete eripärade
tasandamiseks.

• Loome FIE-ettevõtlusvormi kõrvale lihtsa ettevõtluskonto süsteemi, mis võimaldab kuni 40 000 eurose aastakäibega nn ühemehefirmal müüa nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele, ning millele kehtib ühtlane 20%-line tulumaks. Konto omanik saab tervisekindlustuse, kui kuukäive ületab miinimumpalka.