Valgamaa Omavalitsuste Liit pöördub maaeluministeeriumi ja Riigikogu maaelukomisjoni poole ettepanekuga luua seadusandlik selgus valdkonnas - mis on Eesti toit ja mis mitte, teatasid omavalitsused meediale. Seejuures toetab liit Valgamaa põllumeeste sellekohast algatust, millele on oma poolehoidu üles näidanud tänaseks juba paar tuhat allakirjutanut.

"Ei saa rahul olla olukorraga, kus mitmed toiduainetööstused ei väärtusta piisavalt kodumaist põllumajandussaaduste tootjat kui maapiirkondade olulist tööandjat ega meie põllumeeste soovi ja püüdlust katta eestimaalaste toidulaud kodumaise toiduga", ütles omavalitsusliidu seisukohta kommenteerides liidu esimees Agu Kabrits.

Kabritsa sõnul on väga kahetsusväärne ja tarbijat eksitav, kui toiduainetetööstused märgistavad oma importtoorainest valmistatud tooteid Eesti lipu värvides märkidega nagu need oleksid valmistatud Eesti kasvatatud toorainest. Tegelikult peaks selliseid lipumärgiga manipuleerimisi märkama ja vajadusel sekkuma selleks kutsutud ja seatud Eesti Toiduliit, leidis Kabrits.

"Paraku aga - kes maksab, see tellib ka muusika ning importtoiduaineid Eesti lipumärgi varjus müüvad suurtootjad on samas ka toiduliidu toitjad ja katjad," nentis ta. Valgamaa vallad on veendunud, et nii pigistabki toiduliit silma kinni ning tarbija lollitamine töösturite poolt kestab edasi.

Valgamaa Omavalitsuste Liit toetab Valgamaa Põllumeeste Liidu seisukohta ja ettepanekut Maaeluministeeriumile vastava seadusandluse korrastamiseks selguse loomise eesmärgil nii, et kõik tarbijad mõistaksid Eestimaiste toidutoodete pakendimärgistust üheselt ja selgelt ka toidutooraine päritolumaa osas.

"Põllumeeste esindaja poolt omavalitsusjuhtidele demonstreeritud näide oli väga kõnekas. Nõos kilesse pakitud Belgia liha on ehitud Eesti lipuvärvidega, kuigi see ei ole Eesti toit. Ning see olema ei peaks", leiab Kabrits.

Valgamaa Omavalitsuste Liitu kuuluvad kõik kolm Valgamaa valda: Otepää, Tõrva ja Valga.