„Alustan populismipaketist. 15% ühetaoline käibemaks kõigile. Kõnealune EKRE idee on rahalises mõttes oluliselt kulukam kui Reformierakonna tulumaksuvaba miinimum kõigile,” märkis Meelis Niinepuu Eesti 200-st.

Tema sõnul jääb selgusetuks, millist põletavat probleemi lahendab EKRE või Eesti jaoks see kui 65-tollise televiisori käibemaks on 15%. „Selle lubadusega langes EKRE sama kiusatuse ohvriks, mis kimbutab kõiki erakondi – külvata saja-kahesaja euro kaupa kõigile raha rinnalapsest raugani,” leidis Niinepuu.

Ka ei mõista ta EKRE plaani kaotada teede- ja veokimaksud. „Arvestades Eesti kui maanteetranspordi transiitriigi staatust ja asjaolu, et teemaksud kehtivad praktiliselt kõikides EL’i riikides, on sellise idee mõte enam kui küsitav. Miks peaks läbi Eesti Venemaale, Putini sõpradele mersusid vedav autotreiler olema teede või veokimaksust vaba?” küsis Eesti 200 esindaja teada.

Niinepuu jaoks oli üllatav see osa, milles EKRE keskendus Rail Balticule. Nimelt ei mõista ta, kuidas saab erakond väita, et Rail Baltic tuleb „lõpetada praegu planeeritud trassil”. „See tähendab, et kusagil eksisteerib EKRE jaoks õige Rail Balticu trass. Mure seisneb selles, et Euroopa Komisjon pole EKRE trassist teadlik ja sellest tulenevalt 85% kaasfinantseeringuga seda ei rahasta,” rääkis ta.

Teine mure on Niinepuu sõnul selles, et ka lätlased pole EKRE trassist teadlikud. „Sõnaga, siin ootaks EKRE’lt konkreetset sõnumit, kas nad toetavad Riia sadama või Muuga sadama arengut multimodaalse transpordisõlmena,” lausus Niinepuu.

Ta märkis, et kui oleme alkoholiraha juba Lätti viinud, siis miks ka mitte – arendame Riia multimodaalset konkurentsivõimet. „Kiire rongiühendus Tartuga on eraldi teema ja Eesti 200 hinnangul on selle väljaarendamine Eestile jõukohane ka paralleelselt Rail Baltica arendamisega,” sõnas Niinepuu.

Küll aga möönis ta, et EKRE majandusprogrammis on siiski ka paar mõistlikku mõtet, iseäranis, mis puudutavad riigi taristut ja aktsiise. „Eesti 200 on seadnud eesmärgiks null laupkokkupõrget riigi põhimaanteedel. Siin näeme EKRE’s liitlast kuna ka meie programmis on riigi põhimaanteede väljaehitamine vastavalt vajadusele lkas 2+2 või 2+1 realiseks 5-10 aasta jooksul,” lausus Niinepuu.

Ka on tema sõnul mõistlik mõte aktsiiside langetamine selliselt, et need oleksid korrelatsioonis meie EL’i naaberriikidega. „Siin oleme ühel nõul: igal soomlasel peab olema põhiseaduslik õigus osta Tallinnast odavamat alkoholi kui Soomest, lausus Eesti 200 esindaja.

Niinepuu märkis, et kokkuvõttes on EKRE majandusprogramm lootusrikas. „Mida vähem poliitiline erakond kulutab aega sellele, et kõõluda eesti inimeste magamistubade akende taga, seda rohkem aega tal jääb mõistliku majandusprogrammi koostamiseks,” leidis ta.