Tähtaeg pikeneb kõikidele osapooltele, sealhulgas nendele kes on juba arvamust avaldanud.Riigihalduse minister Janek Mäggi pikendas puidurafineerimistehase eriplaneeringu lõpetamise eelnõule vastamise tähtaega 3. novembrini. Tähtaeg pikeneb kõikidele osapooltele, sealhulgas nendele kes on juba arvamust avaldanud.

„Est-For taotles puidurafineerimistehase eriplaneeringu lõpetamise eelnõule vastamise tähtaja pikendamist 30. novembrini,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Nii palju pikendust me ei anna, kuid juhindudes hea halduse põhimõttest pikendan arvamuste esitamise tähtaega 21 päeva võrra ehk 3. novembrini.“

Tähtaja pikendamise taotluses toob Est-For põhjusena potentsiaalse uue asukoha leidmise konsultatsioone Räpina, Võru, Setomaa ja Saarde valdadega, mille tulemused võivad oluliselt mõjutada eelnõule esitatavat arvamust. Investorid ei välista, et nimetatud valdadele lisandub teisigi.

Kuna rahandusministeerium saatis eelnõu kooskõlastamiseks keskkonnaministeeriumile ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ning arvamuse avaldamiseks Viljandi, Tartu, Elva, Kambja, Kastre, Luunja ning Peipsiääre vallale ja Tartu linnale, siis kehtib uus vastamise tähtaeg ka neile. Samuti on eelnõu kohta õigus enda seisukohta täiendada juba arvamust avaldanud menetlusosalistel.

Senine vastamise tähtaeg oli 13. oktoober.