Kindlasti tuleks Tamrexi kommunikatsioonijuhi Diana Karmo sõnul tähele panna, et vingugaasi ja suitsuandur on kaks täiesti erinevat asja. „See tähendab, et kui inimestel on kodus suitsuandur ja kui kodus on ka vingugaasi lekke oht, siis tuleb igal juhul koju soetada lisaks ka vingugaasiandur," sõnas Karmo.

Milline andur valida?

Üldjuhul võivad Karmo sõnul vingugaasiandurite omadused erineda. „Tamrexi valikus on kaks vingugaasiandurit, millest üks on seitsme- ja teine kümne aastase elueaga. Mõlema puhul kehtib kasutusaja jooksul garantii ja selle saab probleemide puhul tagasi tuua," rääkis ta.

Soodsamate andurite puhul võib olla toiteallika eluiga lühem, näiteks aasta või kolm aastat. „See ongi valiku koht, milles olete valmis tegema järeleandmisi, kas töökindluses, patarei elueas või mugavuse koha pealt," rääkis Karmo.

Kallimate andurite eeliseks on Karmo sõnul see, et patarei ei vaja vahetamist ja töökindlus on tagatud. „Tihti võib juhtuda, et patarei saab tühjaks, andur võetakse maha ja see jääb mõneks ajaks uut patareid ootama, kuna sobivat patareid ei pruugi kohe kodus olemas olla," tõi ta näite.

Mida häire puhul teha?

„Sellisel juhul tuleks aknad-uksed avada, sest oluline on värske õhu juurdevool. Vingugaas tekib siis kui ruumist on hapnik viimseni ära kasutatud ja siis see hakkab levima," tõdes Karmo.

Tihti võivad Karmo sõnul tekkida probleemid kodudes, kus on paigaldatud pakettaknad ning õhuaugud makroflexiga kinni pandud. Paljudes vanemates majades tekitab veel ohtu see, et gaasiküttega veeboiler asub väga väikeses ruumis, näiteks vannitoas.

Olenevalt vingugaasianduri mudelist on neil olemas ka vaigistusrežiim. „Küll aga pole andureid võimalik vaigistada, kui ruumis on maksimaalne eluohtlik tase. Siis tuleb sellele reageerida ja kontrollida, kas on tegu vingugaasiga," hoiatas Karmo.

Alates 2018. aasta algusest on vingugaasiandur paljudes kodudes kohustuslik. „Need kodud on sellised, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade. Näiteks on need veesoojendid, gaasikatlamajad. Külla aga ei ole seoses vingugaasianduri kohustuslikuks muutumisega nende müük suurenenud," rääkis Karmo.

Vingugaasi mürgistuse tunneb Karmo sõnul ära külmetushaigusele sarnaste sümtomite järgi. Inimesel hakkab halb, võib kaasneda iiveldus, oksendamine ja teadvuse kaotamine.