„EP nõukogul on 8 liiget ja seitsme liikme volitused lõpevad nelja kuu pärast. Ees seisavad nii uue presidendi määramine kui ka uue nõukogu koosseisu määramine,“ märkis Männik. „Vana nõukogu võib loomulikult tegeleda uue EP presidendi otsinguga aga kui jõutakse hääletamiseni või otsuseni siis peaks minu meelest uus nõukogu seda tegema, siis saab uus president öelda, et teen selle nõukoguga pea 5 aastat tööd ja mina olen nende valitud mees või naine. Selline soovitus siis minu poolt.“

„Kui mind aastal 2008 kolm kuud enne Lehman Brothersi pankrotti määrati EP nõukogu esimeheks, oli Eesti Pangal neli valdkonda mis minu meelest vajasid ülevaatamist,“ kirjutas Männik. „EP juhtkond oli liiga politiseeritud. EP läbipaistvus oli puudulik. Kuluefektiivsus oli nõrk ja töötajate arv liiga suur. Organisatsioonikultuur oli liiga priiskav.“

„Mitte kõik aga suur osa nende probleemidest on tänaseks oma lahenduse saanud. Juurde on tulnud uued väljakutsed," lausus ta. "Nõukogu liikme kuupalk on kõrge, kõvasti üle keskmise eesti kuupalga ja see selle eest et osaleda kaheksal nõukogu koosolekul aastas. Ajalooliselt on kiusatus olnud suur et nõukogusse määrata inimesi kes on selle koha oma lojaalsusega välja teeninud.“

„Paneks riigikogu erakondadele ja liikmetele südame peale et arvestades arenguid maailma majanduses vajab EP nii tugevat nõukogu kui ka tugevat presidenti,“ soovis ta. „Suur osa aga mitte kõik tänasest nõukogust on nii nagu inglise keeles öeldakse "yesterday's men and women" (eilsed mehed ja naised), kes pea üldse ei osale Eesti majandusdebatis.“