"Vaatamata asjaolule, et universaalse postiteenuse mahud on aastast aastasse vähenenud, on sellel teenusel jätkuvalt oluline sotsiaal-regionaalne mõõde ja selle kvaliteetne osutamine on oluline riigi kõikidele elanikele," põhjendas Tammist otsust. Ministri sõnul tulenes see kaalutlusest, et Eesti Post ei asuks ellu viima tegevust, kus tuleb otsida ühiselt pikaajalisemalt toimivat lahendust.

"Ütlesin vastava seisukoha välja juba reedel, 19. oktoobril. Ministeeriumit oli postivõrgu ümberkorraldustest teavitatud üldsõnaliselt ning Eesti Posti kinnitusel oli nende kava sulgemistest teavitada peale Konkurentsiameti poolt nende tegevusloa muudatuste avaldamist," märkis Tammist.

Protsessile pidur peal

Riiklik postifirma teatas meediale, et toetab ministeeriumi otsust algatada debatt postiteenuse osutamise teemal. "Ühtlasi peatatakse hetkel postiasutuste sulgemise protsess tänase seisuga, et otsida ühiselt ning koostöös kohalike omavalitsuste ja kogukondadega pikaajalisemalt toimivat lahendust," sõnas ettevõtte juhatuse liige ja postiäri valdkonna juht Mari Allese.

Otsus puudutab ennekõike laiemat postkontorite sulgemise lainet, mida riiklik postifirma soovis teha oma taotlusega konkurentsiametile. Kuigi alguses soovis Omniva sulgeda iga kolmanda postkontori, konkurentsiamet seda heaks ei kiitnud, mistõttu muudeti taotlust iga neljanda postkontori sulgemise plaaniks.

Nii muutis konkurentsiamet oma 11. oktoobri otsusega ASi Eesti Post tegevusluba selliselt, et lubas riiklikul postifirmal sulgeda 75 postkontorit. Sellega kehtestas konkurentsiamet varasema 320 asemel minimaalseks postiasutuste arvuks 245. Eesti Post ise on küll hiljuti toonitanud, et tegevusloa muutus ei tähenda postiasutuste sulgemise plaani loas toodud miinimumarvuni.

15 postiasutust läheb siiski sulgemisele

Küll aga tuleb arvestada, et protsess läheb edasi nende 15 postkontori ja postipunkti osas, mille sulgemisotsus on juba tehtud ja sellesisulised lepingud ka kohalike omavalitsustega sõlmitud. Üheks näiteks siinjuures on Turba postkontor, mis suletakse 31. oktoobril.

Seni on Omniva asendanud nendes kohtades, kus postkontorid suletakse, need valdavalt pakiautomaatidega. Näiteks on selle aasta jooksul suletud Järvajaani ja Koeru postkontorid Järva vallas, kus umbes kuu aega enne postkontori sulgemist paigaldati nendesse kohtadesse pakiautomaadid.

"On selge, et postivõrgu ümberkujundamine on pikaajaline protsess, mille mõjusid tuleb eelnevalt igakülgselt ja põhjalikult analüüsida. Kindlasti tuleb sellesse protsessi kaasata ka kohalike omavalitsuste ja kogukondade esindajad, et leida kõigile osapooltele sobiv kompromisslahendus," rääkis Tammist.

Minister tõdes, et need käimasolevad läbirääkimised postiasutuste sulgemise osas, kus lepinguteni pole jõutud, tuleb nüüd pooleli jätta ja laiem arutelu, mille ta selle otsusega ellu kutsub, võib aega võtta. Siiski avaldas ta lootust, et selle saab lähikuudel ära pidada.

Vähendanud enda kirjavahetust

"Selge on aga see, et lahendust on vaja. Selle lahenduseni jõudmine eeldabki laiapõhjalist kaasamist – nii kohalikul, ametkondlikul kui ka poliitilisel tasandil. Kindlasti peab lahenduse väljatöötamisel initsiatiivi üles näitama ka postifirma ise," märkis minister.

Tammisti sõnul kasutab ta ise postiteenust vastavalt vajadusele. "Pakid palun enamasti toimetada pakiautomaati. Kuivõrd olen andnud eesti.ee keskkonnas nõusoleku, et riigi- ja omavalitsusasutused ning teised avalike ülesannete täitjad saavad saata minu e-posti aadressile @eesti.ee minuga seotud dokumente ja teavitusi, siis on see vähendanud vastavat kirjavahetust," sõnas minister.

Postiseaduse kohaselt on universaalne postiteenus postiteenuste järjepidev, kvaliteetne ja taskukohase tasu eest osutamine kogu Eesti Vabariigi territooriumil õigusaktidega sätestatud alustel ja korras. Eestis on universaalse postiteenuse ainuosutaja AS Eesti Post.