Tarbija esitas juuli alguses tarbijavaidluste komisjonile avalduse telefonipoe MobiiliAbi vastu. Nimelt oli tarbija pöördunud kaks kuud tagasi kaupleja poole sooviga teha mobiiltelefoni Xiaomi A1 ekraani ja korpuse vahetus.

Tarbija ja kaupleja leppisid kokku, et varusade tellimiseks kulub 2-3 nädalat ja remondi maksumus koos varusade maksumusega on 90 eurot. Tarbija tasus kauplejale ettemaksu 50 eurot. Tarbija avalduse kohaselt venis tellimuse täitmine 7 nädalat, sest varuosi ei suudetud tarnida. Juulis pöördus tarbija kirjalikult kaupleja poole. Tulenevalt remondi ebamõistlikust venimisest soovis tarbija saada tagasi tasutud ettemaksu 50 eurot. Kaupleja keeldus sama kuupäeva kirjaga tarbija avaldust rahuldamast. Avalduses komisjonile nõuab tarbija 50 euro tagastamist.

Kaupleja vastuväited

Tarbijakitseseaduse (TKS) § 48 lg 3 sätestatud nõuetele vastavat vastust tarbija avaldusele kaupleja ei esitanud. Oma tarbijakaitseametile teatas kaupleja, et on nõus tagastama ettemaksuna saadud rahasumma, millest on maha arvestatud diagnostikatasu. Diagnostikatasu suuruse 15 eurot teatas
kaupleja tarbijale hiljem. Tõendid selles, kas ja mil määral telefonile diagnostikat tehti, kaupleja ei esitanud.

Tarbijavaidluste komisjon: tarbija avaldus rahuldada

Lepingu sõlmimisel pooled lepingu täitmise tähtaega kindlaks ei määranud. Lepiti vaid kokku, et kaupleja muretseb töö tegemiseks
vajalikud varuosad 2-3 nädala jooksul arvates lepingu sõlmimisest. Seega oleks kaupleja saanud tööga alustada hiljemalt juunis 2018. Varuosade tarnimise venimise eest ei saa vastutada tarbija.

Kui lepingu pooled ei ole kokku leppinud kohustuse täitmise tähtaega peab võlgnik (kaupleja) vastavuses VÕS § 82 lg 3 kohustuse täitma selle täitmiseks mõistlikult vajaliku aja jooksul pärast lepingu sõlmimist. Komisjoni hinnangul ei ole tarbija mobiiltelefoni remondiks kulunud aeg üle 7 nädala mõistlik. Seega on kaupleja rikkunud sõlmitud lepingut tähtaja osas.